10. dubna 2015

Měřit spotřebu tepla bude nutné jen tam, kde to má smysl

Sněmovna dnes drtivou většinou schválila pozměňovací návrhy Senátu, které v zákoně o hospodaření energií a v zákoně o rozúčtovávání plateb za teplo zbavují obyvatele bytů povinnosti měřit spotřebu tepla tam, kde je to nákladově neefektivní.

 
„Jsem rád, že zvítězil selský rozum. Uzákonění povinnosti instalovat měřiče tepla nebo tzv. indikátory v bytech, kde by to bylo dražší, než je samotná tepelná úspora, by byl naprostý nesmysl. Je nyní na Ministerstvu průmyslu a obchodu, aby co nejdříve vydalo vyhlášku, ve které jasně stanoví, kde není nutné měřiče tepla v bytech instalovat,“ okomentoval přijetí pozměňovacích návrhů Senátu předseda senátního výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Miloš Vystrčil. Byl to právě tento výbor, který přijetí pozměňovacích návrhů v Senátu navrhl a prosadil.
 
„Bohužel i po přijetí pozměňovacích návrhů zákonů budou do doby vydání vyhlášky někteří obyvatelé bytů i tak žít v nejistotě, zda musí či nemusí měřiče instalovat. Je chybou Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj, že v této, řekl bych, až šikanózní podobě předložila návrhy zákonů do Parlamentu. Nutit někoho zákonem, aby dělal věci, které se nevyplatí a ničemu nepomohou, je hrubým pochybením. Naštěstí se v Senátu a nakonec i ve Sněmovně podařilo negativní dopady zákona zmírnit. Pravdou ale bohužel zůstává, že studie, která stanoví, kde není třeba měřiče instalovat, zatím hotova není, neboť byla MPO zadána pozdě. MPO tedy musí s vyhláškou, která osvobodí některé vlastníky bytových či multifunkčních domů od povinnosti instalovat měřiče nebo indikátory tepla, počkat. Právě z toho pramení v úvodní větě zmíněná současná nejistota vlastníků i bydlících,“ uzavřel komentář k přijatým pozměňovacím návrhům senátor Miloš Vystrčil.
RNDr. Miloš Vystrčil

místopředseda strany
1. místopředseda senátorského klubu
krajský zastupitel
zastupitel města
předseda regionálního sdružení
místopředseda oblastního sdružení