29. listopadu 2013

Upravená pravidla pro zadávání veřejných zakázek ulehčí život starostům

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek, která prošla ve formě zákonného opatření sněmovnou, ulehčí život zejména starostům českých obcí. Přesvědčena je o tom poslankyně Jana Fischerová. Schválený zákon počítá mimo jiné se zvýšením limitu pro malou veřejnou zakázku u stavebních prací na šest milionů Kč, u služeb se limit zvedne na dva miliony korun.

„ODS změny v zákoně o zadávání veřejných zakázek podpořila, protože chceme ulehčit život starostům našich měst. Současně jsou změny důležité i pro další úspěšné čerpání dotačních titulů. Nová pravidla ušetří obecním rozpočtům nemalé finanční prostředky,“ uvedla Jana Fischerová a připomněla, že pro schválení technické novely zákona se již dříve vyslovil i Svaz měst a obcí.

„ODS bude do budoucna podporovat také stanovení pevných lhůt u řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, aby nebylo možné zneužívat institut odvolání a nedocházelo ke zbytečným průtahům, které blokují rozvoj obcí,“ dodala Fischerová.

V rámci EU se nyní připravuje tzv. minimalistická směrnice k zadávání veřejných zakázek. Ta by měla zásadním způsobem snižovat administrativní zátěž pro zadavatele. Jana Fischerová očekává, že zahrnutí těchto pravidel do českého práva bude přínosem pro vedení měst i veřejné instituce.

Ing. Jana Fischerová, CSc.

zastupitelka
krajská zastupitelka
poslankyně PČR