20. října 2023

Česko a Německo mají příležitost přispět ke strategické nezávislosti Evropy

(www.senat.cz) Předseda Senátu Miloš Vystrčil pokračuje v zahraniční cestě v německé metropoli návštěvou Spolkové rady. Oficiálně jednal s jejím odcházejícím předsedou Peterem Tschentscherem, rovněž s nastupující předsedkyní Manuelou Schwesig a s premiérem Saska Michaelem Kretschmerem. Diskutovali o společném snižování nezávislosti EU ve strategických oblastech a obraně společných demokratických hodnot. Na závěr cesty uctil památku obětí nacistického režimu u pietního místa ve věznici Plötzensee. Český Senát v Německu reprezentuje také 1. místopředsedkyně Jitka Seitlová a senátoři Hynek Hanza a Ladislav Faktor.

„První dojmy ze zahraniční cesty do Německa jsou velmi dobré. Se saským premiérem jsme se domluvili na další spolupráci, která by měla přinést příležitosti pro naše podnikatele v území mezi Drážďanami a Prahou. Bavili jsme se také o možnostech, které přináší ložiska lithia na česko-německé hranici a o společné koordinaci v tomto ohledu,“ uvedl předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Oficiální jednání předsedy českého Senátu s odcházejícím předsedou Spolkové rady a zároveň starostou Hamburku Peterem Tschentscherem navázalo na jejich společné setkání předchozí den a řadu dalších politických jednání v rámci zahraniční cesty. Diskuze tak pokračovala v již započatých tématech jako je prohloubení hospodářské spolupráce, mj. polovodičové výroby, s cílem vzniku nových evropských obchodních řetězců a tím snížení strategické závislosti a zároveň zvýšení bezpečnosti EU. Padla také zmínka o důležitosti zapojení regionálních partnerů a zintenzivnění bilaterální meziparlamentní spolupráce.

Šéf horní komory Vystrčil se v jeden den setkal se dvěma předsedy Spolkové rady, kromě odcházejícího Tschentschera se rovněž setkal s nastupující předsedkyní Spolkové rady Manuelou Schwesig, která se křesla ujme 1. listopadu. Společně diskutovali o výhodách Evropské unie a tématu energie, konkrétně o dnešních výzvách se zajištěním dostatečných energetických zásob.

S premiérem Saska Michaelem Kretschmerem jednal předseda Vystrčil o zavedení dočasných stacionárních kontrol, česká strana apelovala na citlivost výkonu tak, aby cílem kontrol byli ti, co porušují pravidla, nikoli aby došlo k nadměrnému zatížení běžných občanů. Dominovalo téma hospodářské spolupráce obou zemí se zapojením vzájemných regionálních partnerů, kteří znají prostředí nejlépe a mohou tak nabídnout unikátní zkušenosti, a další formy spolupráce v tomto tématu.

Zástupci horní komory Parlamentu se zúčastnili zahájení 1037. plenárního zasedání Spolkové rady společně s velvyslancem Izraele Ronem Prosorem působícím v Německu, který předsedovi Vystrčilovi poděkoval za dlouhodobou a jednoznačnou podporu ČR Izraele. V úvodním projevu předseda Tschentscher rovněž vyzdvihnul vzájemné česko-německé vztahy, které jsou na vynikající úrovni.

Na závěr návštěvy uctili senátoři památku obětí nacistického režimu položením věnce u pietního místa ve věznici Plötzensee. Předseda Vystrčil komentoval důvody návštěvy věznice: „Bylo tady pověšeno skoro 680 českých občanů, po německých občanech je to vůbec největší počet obětí zahraniční národnosti. Díky česko-německé spolupráci byla zmapována historie těch, kteří zde nemají ani hroby. To považuji za velmi záslužné. Ukazuje se, co se může stát, když vyhraje populismus – nejprve – a potom třeba diktátor.

Miloš Vystrčil

předseda Senátu PČR