20. března 2023

Cesta do Zlínského kraje splnila účel, jednání s místní samosprávou, veřejností, podpora vzdělávání i podnikání

(www.senat.cz) Předseda Senátu Miloš Vystrčil navštívil Zlínský kraj, zahájil tak svou sérii výjezdů do regionů České republiky. Cílem těchto cest je osobně se seznamovat s životem a problémy občanů a také zvyšovat povědomí o práci Senátu. Během své dvoudenní návštěvy se setkal mj. s hejtmanem kraje Radimem Holišem, primátorem Zlína Jiřím Korcem a rektorem Univerzity Tomáše Bati Milanem Adámkem, dále s širokou veřejností, místními seniory, studenty a podnikateli. V průběhu cesty ho postupně v programu doprovodili všichni senátoři z volebních obvodů regionu: Tomáš Goláň a Patrik Kunčar (Zlín), Jiří Čunek (Vsetín), Josef Bazala (Uherské Hradiště) a Jana Zwyrtek Hamplová (Kroměříž).

„Návštěva Zlínského kraje naplnila svůj účel. Prvním cílem bylo seznámit se s místní samosprávou a životními podmínkami obyvatel ve Zlínském kraji. Druhým úkolem byla podpora vzdělávání, mj. ve formě zahájení Ústředního kola Matematické olympiády a návštěvy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně včetně prohlídky laboratoří. Třetí oblastí, na kterou jsem se zaměřil, byla podpora podnikaní, což se projevilo v návštěvě firmy SPUR a setkání s místními mladými podnikateli,“ komentoval cestu do Zlínského kraje předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Ve Vsetíně se předseda Vystrčil setkal se senátorem a starostou města Jiřím Čunkem, který šéfa horní komory seznámil s rekonstrukcí vsetínského nádraží, kde by od roku 2025 měla nová výpravní budova sloužit jako společný odbavovací terminál pro nádražní i autobusovou dopravu. Další zastávkou ve městě uprostřed valašských kopců byla Diakonie Vsetín, která nabízí řadu služeb pro seniory, nemocné, umírající i mládež. S ředitelem Danem Žárským stihla senátní delegace kromě prohlídky zařízení probrat i aktuální témata v neziskové a sociální oblasti, především financování sociálních služeb. Předseda Vystrčil uvedl: „Je evidentní, že tato organizace funguje velmi dobře, protože si dokáže sehnat část prostředků samostatně, ať už oslovením dárců či fundraisingem. To je pro všechny velmi výhodné, neboť to jednak snižuje potřebu veřejných prostředků a zároveň to zvyšuje kulturu společnosti v tom smyslu, že je ochotná přispívat na potřeby těch nejzranitelnější.“

Předseda horní parlamentní komory se rovněž setkal s představiteli místních samospráv. Jednání s hejtmanem Zlínského kraje Radimem Holišem dominovala po úvodním přestavení priorit kraje témata problematiky financování a zdravotnictví. Během návazné schůzky s primátorem statutárního města Zlín Jiřím Korcem se zúčastnění věnovali nejpalčivějším problémům města a investičním záměrům radnice.

Jendou z dalších zastávek ve městě s podnikatelskou tradicí byla návštěva plastikářské společnosti SPUR s moderními technologiemi, udržitelným přístupem a dlouholetou tradicí, která si zakládá na rodinných hodnotách a propojování inovací s celospolečensky prospěšnou pomocí. Během pracovního oběda s mladými podnikateli se senátoři měli možnost dozvědět o komerčních možnostech v kraji a zároveň překážkách, se kterými se zástupci byznysu potýkají.

Dominantou Zlína je funkcionalistická architektura, kterou si předseda Senátu prohlédl během procházky městem. Zde se k senátní výpravě mohli přidat zástupci z řad široké veřejnosti. Kromě diskuze s předsedou horní komory Parlamentu mohli pak společně shlédnout město z terasy 21. budovy v továrním areálu, která je současným sídlem kraje a bývalou správní budovou celých baťovských závodů. Dále mohli navštívit ukázku typického baťovského bydlení – jednodomek a památník Tomáše Bati, který byl dokončen rok po jeho náhlém úmrtí během leteckého neštěstí roku 1932. Další bodem programu cesty do Zlínského kraje byl dům Štěpána Hovorky, který byl v roce 1949 zastřelen během zátahu Státní bezpečnosti. Jedná se o jedno z míst, které je součástí projektu Poslední adresa Ústavu pro studium totalitních režimů připomínající osudy lidí, kteří se stali obětí represí komunistického režimu.

Prohlídku Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zahájil předseda Vystrčil jednáním s rektorem univerzity Milanem Adámkem, který představil za univerzitu její mezinárodní strategii i aktuální výzkumné výsledky a společně se poté zamýšleli nad problémem vysoké administrativní zátěže spojené s vládními stipendii pro zahraniční studenty. Předseda Senátu pokračoval v programu debatou se studenty Univerzity třetího věku, a to o legislativní úloze Senátu, stejně jako o práci senátorů ve svých regionech. Návštěvu zakončil prohlídkou regionálního výzkumného Centra bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií CEBIA-Tech.

V prostorách UTB předseda Vystrčil rovněž zahájil Ústřední kolo Matematické olympiády, počáteční důvod cesty do Zlína, a to společně s ředitelem pořadatelského Gymnázia Zlín - Lesní Čtvrť Janem Chudárkem. Ve svém projevu popřál předseda Vystrčil studentům: „Rozvíjejte dále svůj talent, užijte si olympiádu i pobyt ve Zlíně a nezapomínejte, že matematika je zábava a také gymnastika mozku.“ Zmíněné gymnázium měl poté v rámci své cesty možnost navštívit. Setkal se zde společně s dalšími členy senátorského sboru s vedením školy, učiteli a rovněž měl šanci besedovat se studenty, mj. o parlamentní zahraniční politice, současné agendě Senátu či nástrahách populismu.

Miloš Vystrčil

předseda Senátu PČR