Na Ukrajině se bojuje za Prahu a za všechny Evropany
25. února 2022

Miloš Vystrčil: Na Ukrajině se bojuje za Prahu a za všechny Evropany

(www.senat.cz) Na Ukrajině se bojuje za Prahu a za všechny Evropany, řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na páteční mimořádné schůzi horní komory. V úvodu schůze, na níž senátoři přijmou stanovisko k ruskému vojenskému útoku na Ukrajinu, zazněla ukrajinská a česká hymna.

Vážený pane velvyslanče Ukrajiny, vážený pane první místopředsedo vlády, vážená paní ministryně obrany, vážený pane ministře zahraničních věcí, vážené kolegyně senátorky a senátoři, vážení hosté, dámy a pánové.

Vítám vás v českém Senátu, který se dnes mimořádně sešel proto, aby naplnil svoji základní roli, a to aby podpořil svobodu a demokracii, protože jsou to základní hodnoty, které máme a které musíme chránit, které jsou základem naší prosperity a základem spokojeného života.

Já jsem už jednou říkal, že to základní, co bychom si nyní v souvislosti s tím, co se děje na Ukrajině, v souvislosti s agresivním, barbarským, nespravedlivým a protilidským útokem ruských vojsk na Ukrajinu měli uvědomit. A musíme uvědomit. Dnes tomu je tak, že není žádné – oni a my, je pouze – my. Protože to, co se děje na Ukrajině, se dotýká všech, kteří ctí demokracii, svobodu, suverenitu, svébytnost, nezávislost a územní celistvost.

Totalitní země pod vedením totalitního vůdce Vladimira Putina útočí na zemi, která má své demokraticky zvolené představitele, má své území, které spravuje podle své svobodné vůle, vůle lidí Ukrajiny. Povinností celého demokratického světa je podpořit Ukrajinu, podpořit ji slovy a podpořit ji zejména činy. Já bych chtěl velmi poděkovat a ocenit českou vládu za to, jakým způsobem se staví k situaci, která vznikla. Oceňuji to, že jsme od začátku iniciátory většiny opatření, která je potřeba nyní co nejrychleji zavést, abychom Putinovi ukázali, že se nebojíme, že zaplatí, tvrdě zaplatí za to, jak se chová a jak koná.

Ještě jednou opakuji, pokud to nedokážeme, pokud v této chvíli si nedokážeme uvědomit, že podporou Ukrajiny na Ukrajině se nyní bojuje i za Prahu, za Paříž a za všechny další Evropany, tak nás jednou může potkat to samé, co dnes postihlo Ukrajinu. Měli bychom si to velmi dobře uvědomit a měli bychom být schopni i přijmout, že pokud se postavíme za Ukrajinu, tak i nás to může bolet, i nám to může přinést ztráty. Ale ty ztráty budou mnohonásobně, mnohonásobně menší, než v případě, kdy bychom nedělali nic.

To je ta základní zpráva. Pokud nebudeme jednotní, pokud nebudeme společně se všemi ostatními demokratickými zeměmi, spojenými v EU, spojenými v NATO, dnes bránit Ukrajinu, i za cenu vlastních ztrát, za cenu vlastní bolesti, za cenu toho, že se možná nám v Česku bude žít méně pohodlně, než je tomu doposud, tak se může stát, že jednou to samé postihne i nás. Mějme to, prosím, na paměti, konejme, jak umíme nejlépe, abychom podpořili Ukrajinu, abychom ji podpořili materiálně, morálně, abychom pomohli ukrajinskému lidu v případě, že potřebuje ochranu, abychom obstáli. Naše historická zkušenost nás k tomu předurčuje, jsme dnes i tím, co jsme zažili, přímo určeni k tomu, abychom ty ostatní na to, že je nutné se postavit za Ukrajinu, přiměli.

Děkuji vám všem, kteří dnes již konáte, děkuji vám všem, kteří vyjadřujete podporu Ukrajině, chci zároveň poprosit, požádat české občany, aby si uvědomili, že to není jenom o pomoci vlády, není to jenom o podpoře parlamentu, horní nebo dolní komory, je to o každém z nás, jak se zapojí, jak pomůže, jak podpoří, jak bude hájit svobodu a demokracii, jak bude vysvětlovat těm kolem sebe, že v současné době se na Ukrajině bojuje za svobodu a demokracii Evropy i celého světa.

Děkuji vám ještě jednou za to, že jste přišli, děkuji vám za to, že Ukrajinu podporujete. Díky.

Nyní si ještě dovolím přednést návrh usnesení, které připravili naši senátoři a kteří následně poté, co se k návrhu usnesení a k současné situaci vyjádří i přítomní ministři vlády a pan velvyslanec, budeme projednávat a následně o něm hlasovat.

Senát PČR konstatuje, že Ukrajina je suverénní, svobodná a demokratická země, o jejíž budoucnosti mají plné právo rozhodnout její občané. Integrita jejího území, nenarušitelnost hranic a právo na sebeurčení ukrajinského lidu nesmějí být porušovány.

Senát důrazně odsuzuje útok Ruské federace na Ukrajinu, kterým hrubě porušila základní normy mezinárodního práva a mezinárodně platné závazky včetně Charty OSN. Rovněž Senát důrazně odsuzuje zapojení Běloruska do této agrese proti Ukrajině a vyzývá jej, aby se takového jednání zdrželo a dodržovalo své mezinárodní závazky.

Senát zdůrazňuje, že Ukrajina má plné právo na volbu svého vnitřního ústavního, společenského a politického uspořádání, svého zahraničně-politického směřování a své účasti v mezinárodních organizacích, včetně organizací politicko-bezpečnostních.

Senát vyzývá mezinárodní společenství k okamžitému přijetí účinných sankčních opatření a vyzývá ke zvýšení odolnosti demokratických zemí, včetně posílení obranyschopnosti zemí střední a východní Evropy.

Senát PČR oceňuje a podporuje kroky vlády ČR, vedoucí k podpoře Ukrajiny v oblasti vojenské, finanční i humanitární.

Senát oceňuje a podporuje kroky vlády ČR při ochraně kyberprostoru, infrastruktury a informačního prostoru ČR před dezinformačními a kybernetickými útoky ze strany Ruské federace.

Český Senát vyjadřuje vůli v případě potřeby urychleně projednávat zákony předložené vládou směřující k podpoře Ukrajiny a jejích občanů.

Český Senát pověřuje předsedu Senátu PČR Miloše Vystrčila, aby o tomto usnesení informoval předsedu vlády ČR.

Miloš Vystrčil
předseda Senátu PČR
místopředseda strany

Více o autorovi