Občanští demokraté v programovém týmu dopravy: Zastáváme se českého automobilismu, norma Euro 7 je v navržené podobě nepřípustná

19. března 2023
Občanští demokraté v programovém týmu dopravy: Zastáváme se českého automobilismu, norma Euro VII je v navržené podobě nepřípustná

(www.ods.cz) Občanští demokraté pokračují v sérii několika programových konferencí, jež jsou vyvrcholením několikaměsíční práce programových týmů ODS. V sobotu 18. března v Národním technickém muzeu debatovali o dopravních tématech. Věnovali se desetiletému plánu investic do dopravní infrastruktury a normě EURO 7.

„Byla to česká vláda, která jako jedna z prvních označila normu Euro 7 jako neproveditelnou a jasně ji odmítla. Předložený návrh normy by znamenal dramatický zásah do autoprůmyslu, včetně významných pracovních pozic. Stojíme na straně zdravého rozumu, reálných technických možností a na straně občanů, kteří auta potřebují k dennodennímu životu,“ říká Martin Kupka, místopředseda ODS a ministr dopravy.

Pro společný postup se daří získávat další evropské státy. Úspěšně proběhlo například pondělní jednání ve Štrasburku se zástupci dalších sedmi států. Jasně se proti předloženému návrhu normy vymezují i naši zástupci v Evropském parlamentu. Víme, že úspěchu můžeme dosáhnout jen se silnými spojenci a jednotnou pozicí napříč českým politickým spektrem,“ dodal Kupka a navázal: „Nechceme, aby kvůli nesmyslné přemrštěné regulaci ztrácela Evropská unie u veřejnosti respekt.“

To není odpor k elektromobilům. Jejich počet dál poroste. Všichni stojíme na straně technologického pokroku. Lidé však nepřestali používat koňské povozy ani pevnou linku proto, že by se zakázala jejich výroba či prodej. Přestali s tím sami, protože alternativa byla nejprve pohodlnější, pak i levnější a nakonec celkově všestranně výhodnější. Norma navíc může mít přímo i pro Českou republiku masivní dopad, především a s ohledem na to, že Česku generuje automobilový průmysl téměř deset procent HDP. A pokud jde o pracovní sílu, zaměstnává automobilový průmysl v úhrnu půl milionu lidí,” říká Alexandr Vondra, místopředseda ODS a poslanec Evropského parlamentu

TOP 4 PROTI

  1. Plánovaná data účinnosti jsou příliš časná a v dané chvíli nerealistická
  2. Měření částic z oděru brzd a pneumatik jako zcela nová součást emisí vozidel
  3. Aplikace OBM (On-Board-Monitoring, palubní monitorovací systém)
  4. Nepřijatelné okrajové podmínky

Občanští demokraté v loňském roce zahájili činnost programových týmů, které do své činnosti zapojují členy vlády, parlamentu, europarlamentu, krajských a místních samospráv, experty a členy ODS. Cílem platformy je vytvářet expertní zázemí uvnitř ODS a komunikovat důležitou agendu nejen uvnitř strany, ale i s veřejností.