Šetřit elektřinu se musí vyplatit, nový tarifní systém ničí motivaci lidí a nereaguje na trendy v nových technologiích!
15. února 2016

Alexandra Udženija: Šetřit elektřinu se musí vyplatit, nový tarifní systém ničí motivaci lidí a nereaguje na trendy v nových technologiích!

Nový návrh tarifního systému je určitě potřeba, protože ten stávající nereflektuje změny v energetice za posledních 20 let a neodráží strukturu nákladů na provoz, obnovu a rozvoj sítí. Dosud se platilo podle toho, kolik jste spotřebovali. Nyní je v návrhu ERÚ, že se vám účet bude počítat ve větší míře podle toho, jak máte velký jistič (poměrově ze 30 % na 70 %). Takový obrat ale dlouhodobě nemotivuje k odpovědné spotřebě, nemotivuje k šetření a nereaguje na světové trendy v moderních technologiích.

 
Nový návrh by byl velmi tvrdým opatřením, spíše matematickým cvičením, které by v realitě dopadlo na občany, kteří svým chováním nemohou přispět k vlastním dlouhodobým úsporám. ODS chce do budoucna plně podporovat energetickou svobodu jednotlivce, domácnosti či obce za podpory nových technologií. ODS chce podporovat trend, kdy se co nejvíce subjektů stane do budoucna tzv. samovýrobci elektřiny a tepla.
 
„Nový tarif nemůže být nastaven tak, aby brzdil rozvoj svobody v samovýrobě elektřiny a prodlužoval zásadně návratnost těchto investic. Nová struktura by měla spotřebitele motivovat k tomu, aby se zamysleli nad používáním neefektivních spotřebičů s vysokým příkonem a nahradili je modernějšími. Lidé, kteří se chtějí chovat při spotřebě elektřiny odpovědně, nesmí být kvůli novým tarifům postiženi. Naopak, musí být v první fázi motivováni,“ uvádí 1. místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.
 
Řešením je například lepší využití peněz v programu Zelená úsporám – podpora rozvoje obnovitelných zdrojů energie v domácnostech musí být lépe nastavena a motivovat například k instalaci střešních fotovoltaických panelů bez licence. Podpora by také měla být směřována do obcí na komunální projekty, které zvýší nejen jejich soběstačnost ve výrobě elektřiny a tepla, ale také jim umožní výrazné úspory v odběru.
 
„Náš návrh je nastavit na počátku fixní složku ve výši max. 40 % (tj. snížit z navrhovaných 70 %) a postupně v čase upravovat dle stavu na trhu. Čisté obnovitelné zdroje vlastněné domácnostmi by měly být postupně preferovány jako dlouhodobá varianta. Svoboda a odpovědnost musí být zastoupena i v přístupu k energetickým zdrojům. Taková situace by se ve finále vyplatila celé společnosti,“ dodává Udženija.
Ing. Alexandra Udženija

Ing. Alexandra Udženija

1. místopředsedkyně strany
uvolněná místostarostka městské části
předsedkyně oblastního sdružení

Více o autorovi