ODS Plzeň: Žádáme prošetření kauzy údajného násilí strážníků Městské policie. Vedení města situaci nečinně přihlíží.

18. dubna 2023
ODS Plzeň: Žádáme prošetření kauzy údajného násilí strážníků Městské policie. Vedení města situaci nečinně přihlíží.

Ve veřejném prostoru již několik týdnů velmi silně rezonuje kauza údajného násilí páchaného plzeňskými strážníky, kterou ve své bakalářské práci popsal strážník Městské policie Jan Bauer. Vedení Plzně však doposud neiniciovalo prošetření případu a pouze mlčky přihlíží nepochopitelnému trestnímu oznámení ze strany Městské policie na autora práce Jana Bauera, za kterého se v otevřeném dopise postavili jeho kolegové ze ZČU, kde závěrečnou práci úspěšně obhájil.

"Vedení města naprosto selhává. Není mi jasné, proč vzniklé situaci představitelé Plzně pouze přihlíží, ačkoliv reprezentují město, které je zřizovatelem Městské policie. Primárně by tuto situaci měl řešit primátor Zarzycký, který je dle Zákona o obcích odpovědný za řízení Městské policie, dále pak příslušní radní, kteří mají ve svých resortních působnostech bezpečnost, respektive problematiku bezdomovectví. Bohužel jejich laxní přístup k celé věci budí pouze řadu zneklidňujících otázek," komentuje situaci předseda opozičního klubu ODS, TOP 09 a KDU-ČSL David Šlouf a doplňuje, že považuje za naprosto nezbytné, aby vedoucí Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování, který má problematiku lidí bez domova ve své kompetenci, dostal pokyn od gesční radní Světlany Budkové, aby alespoň kontaktoval neziskové organizace, s nimiž ohledně řešení problematiky lidí bez domova spolupracuje, zda jejich zaměstnanci nebo jejich klienti mají podobnou zkušenost s agresí strážníků jako lidé, kteří byli citováni v bakalářské práci. Případně aby kontaktoval zástupce iniciativy, která za poskytovatele sociálních služeb na území města Plzně zaslala vedení města otevřený dopis popisující násilí vůči lidem bez domova.

Dle dostupných informací však představitelé Plzně doposud žádný podnět na prošetření případného nadměrného užití násilí ze strany strážníků Městské policie nepodalo, proto jej předseda klubu ODS, TOP 09 a KDU-ČSL David Šlouf vyzývá, aby tak neprodleně učinilo.

Důležité odkazy

  • Otevřený dopis představitelů katedry antropologie Fakulty filozofické ZČU

Link zde: https://bit.ly/peticeMP

  • Výzva k prověření kauzy násilí strážníků Městské policie

Link zde: https://bit.ly/nasiliMP