Pavel Svoboda

Povolání: technik ve Výukovém a výzkumném centru pro dopravu Dopravní fakulty Jana Pernera
*1965

Politická příslušnost: ODS

Články (1)