"Naděje na zlepšení dopravy je daleko," říká Petr Klimpl
3. března 2015

Petr Klimpl: "Naděje na zlepšení dopravy je daleko," říká Petr Klimpl

Největším stávajícím problémem Pardubic je doprava. Jedním z možných drobných zlepšení je spojovací komunikace "Pod Břízkami – Kyjevská".

Na jednání zastupitelstva města na konci září 2014 se podařilo na návrh ODS a KSČM schválit zadání XIX. změny Územního plánu města Pardubice, která se týkala právě této propojky od krematoria na silnici Pardubičky – Nemošice. Po nástupu nového vedení města na konci listopadu byla právě tato komunikace prohlášena jednou ze dvou dopravních priorit nové vlády nad Pardubicemi.
Jaká je ale situace na počátku března 2015? Neuvěřitelná! Po pěti měsících od zářijového jednání zastupitelstva (a po 100 dnech nové vlády) nebylo dosud zadáno zpracování této změny územního plánu, nebyl vybrán dodavatel pro tuto veřejnou zakázku malého rozsahu. Na posledním jednání rady města byl tento bod z jednání stažen.

Nic se neděje

Nic se tedy neděje. Schválení zastupitelstvem zaměstnancům radnice nic neříká, vedení radnice tomu jen přihlíží. Populární heslo "makáme" tak rozhodně není naplňováno. A naděje na alespoň malé zlepšení dopravní situace v Pardubicích je stále hodně a hodně daleko.

Ing. Petr Klimpl
zastupitel města Pardubice

Více o autorovi

Štítky:
doprava pardubice