6. února 2013

Impulsy Václava Moravce

Hostem diskusního pořadu rádia Impuls byla předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová.


Václav MORAVEC, moderátor:


Hezký dobrý večer vám všem. Předčasné volby jako nejlepší cestu ze současného stavu vládní a sněmovní politiky vidí zvolený prezident Miloš Zeman. Své hlasité "ano" předčasným volbám pronesl po zvolení hlavou státu. Premiér, předseda ODS Petr Nečas po úterním setkání s novým prezidentem věří, že Miloš Zeman nebude zásadně komplikovat život vládě, respektive, že nepřispěje k pádu vlády například odvoláním premiéra. 

 Petr NEČAS, premiér a předseda ODS (záznam): 


Myslím si, že je potřeba rozlišovat výroky, které jako kdyby jsou ještě součástí dobíhající volební kampaně, byť jsou to výroky pronesené až po volbách a realistického postupu vysokého ústavního činitele. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Zaznamenalo rádio Impuls v úterý slova premiéra Petra Nečase. Zvolený prezident Miloš Zeman se ujme úřadu na začátku března přesně osmého dne toho měsíce. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách. Hostem dnešních Impulsů je předsedkyně předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová. Vítejte po čase v Impulsech. Přeji hezký dobrý večer. 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


Děkuji za pozvání, pěkný večer. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Paní předsedkyně, loni to bylo na rok přesně 20 let, kdy jste vstoupila do Občanské demokratické strany, ve kterých okamžicích zmiňované dvacetiletky pro vás bylo nejtěžší hájit politiku ODS? 

 


Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:

 

Teď nevím, jak bych se té otázky ujala. Ono se mi zdá, že to bylo těžké skoro vždycky, že tam nebyla nějaká dlouhá pauza, kdy bychom si tak řečeno mohli říct, tak je hotovo a není potřeba ji hájit. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


A jak je to dnes, při srovnání s těmi uplynulými dvaceti lety. 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:

 

Asi je možné nějaké srovnání minimálně v tom, že když nastupujete do politiky, tak jdete možná i s řadou naivních představ o tom, jak rychle některé věci se mohou změnit nebo co by se dalo prosadit a potom ten vlastní politický provoz vás přesvědčí o tom, že celá ta politika, když si ji představíme jako nějakou hmotu, tak je opravdu obrovská a pohnout s ní nějakým způsobem, že je opravdu docela těžké. Já bych skoro řekla, že teď v jistém slova smyslu je to teď lehčí, protože už tomu rozumím. Je to jako když nějakou práci děláte hodně dlouho, už jste se podíval za všechny rohy, do všech dveří, už skoro vás tak nemůže nic dramaticky překvapit, tak už umíte i číst něco dopředu. V tom slova smyslu je to lepší. Horší je to v tom, že už jste trochu opotřebovaný a tak už té energie se tolik nedostává. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Jak často se do ne zcela komfortních situací s obhajobou politiky ODS dostáváte teď? 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


V poslední době určitě, řekla bych od roku 2010, kdy byly poslední parlamentní volby, vznikla koaliční vláda, tak všechny ty otřesy, které se děly uvnitř koaliční vlády, ať už to byly personální nebo všechna ta dohadovací řízení ohledně programových kroků vlády, tak to byly asi ty nejtěžší momenty to obhájit, protože některým krokům dodnes veřejnost neporozuměla... 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Jako například? 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


Jako například personální výměny, když jsem začala personálními výměnami, tak uvedu dvě. Uvedu výměnu pana ministra Jiřího Pospíšila a nebo tu, co se dělo s místopředsedkyní vlády Karolíny Peake na přelomu minulého a letošního roku. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


To stále ještě nejste schopna obhájit ani teď. 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:

 
Tak ono to vysvětlit nejde, tak když něco neumíte vysvětlit, tak to těžko můžete obhajovat. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


O čem podle vás vypovídá to, že například Česká republika nemá ministra obrany, respektive tu funkci vykonává premiér a už to zase trvá téměř dva měsíce. 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


Svědčí to o tom, že koalice opravdu v té personální politice si myslela, že může sázet hodně na to propojení programové a že z toho nějak automaticky vyplynou dohody o těch personálních otázkách. Nevím, zda to je normální, předvídatelné, že v té druhé polovině vládnutí se stále více dostávají do popředí spíše ty otázky personální než programové, ale domnívám se, že je to tady tím, že v té koalici slábne schopnost se na těch personálních otázkách domluvit. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Loni na začátku listopadu jste na kongresu ODS v Brně krom jiného pronesla slova, cituji: "Nechci být zlým psem ODS, nechci, protože to neumím a nemám to v povaze. Myslím si také, že ODS žádného zlého psa nepotřebuje", konec citátu. Co k dnešnímu dni potřebuje ODS? 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


Já myslím, že k dnešnímu dni potřebuje - za prvé dovnitř sama pro sebe potřebuje nepanikařit a umět si srovnat v hlavě, v jaké fázi toho volebního cyklu se nachází. Když zmíním volební cyklus, myslím tím parlamentní od roku 2010 s předpokládanými řádnými volbami v roce 2014 a říci si, že jsme rok a půl před řádnými volbami a že to není tak marné období, že se ještě dá v tomto období leccos udělat pro to, aby ten pohled na nás, který určitě je velmi kritický a všichni to víme, tak aby se změnil. Je to dobrá příležitost. To je první věc. 

 

 

 

Václav MORAVEC, moderátor:


Jinak řečeno, podle vás ODS teď zbytečně v některých momentech panikaří, když říkáte nepanikařit. 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


Myslím si, že v některých momentech ano. Zaznamenala jsem ty různé hlasy zklamané samozřejmě po prezidentských volbách, které i uvnitř ODS zněly, volaly například po předčasném kongresu nebo po výměně vedení s tím, že by to mohl být nějaký symbol nějakého restartu nebo nějaké nové síly, která se objeví a bude schopna přilákat voliče. Já nevylučuji, že to není možný způsob, jak znovu se pokusit obnovit ODS její obraz na veřejnosti, ale zdá se mi, že na druhou stranu, jako je vždycky, všechno má dvě mince, že tou druhou stranou mince by bylo připravit se právě tady o ten čas, který ta vláda poté, všechny ty chytré poučky říkají, že vláda nepopulární kroky dělá v prvních dvou letech, v těch druhých dvou letech má šanci spíš na tu obhajobu a vysvětlení své politiky. O tuhle fázi by se připravila, což já bych považovala za chybu. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Ale není problém, že se promeškala fáze první, že není to zásadní, ty zásadní změny, které by pak ve druhé části funkčního období vlády byly těmi plody a sbíráním plodů práce, protože se téměř nic neudělalo v té fázi první? 

 


Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


Já nemyslím, že se neudělalo nic v té fázi první. Když se podíváme například na porovnání na komparaci toho, jak je vnímána nebo podle jakých údajů můžeme porovnávat výkonnost České republiky v různých oblastech hospodářské, dejme tomu, v rozpočtové, dejme tomu a podíváme se na to porovnání se zeměmi Evropské unie, ať už s těmi, které platí eurem nebo s těmi, které nejsou součástí eurozóny, tak na příkladě celkového zadlužení státu, celkové nezaměstnanosti, míry chudoby, která je měřena těmi různými institucemi, tak dopadáme velmi dobře. Z tohoto pohledu bych já si myslela, že není pravdivá teze, že ta vláda nic neudělala, nic dobrého, protože toto jsou výsledky, které sice nejsou tak hmatatelné, každý je nemáme v peněžence, abychom se přesvědčili o tom, jestli v tu chvíli pro nás to byl zisk nebo nebyl, nicméně jsou to čísla, která nás staví do velmi dobrého světla třeba z pohledu investorů možných, kteří v rámci Evropské unie, když vidíme, jak řada zemí je na tom velmi špatně, tak mít úrokové sazby v té míře, v jaké máme my, znamená, že šetříme mnoho desítek miliard korun ročně. To přece není tak špatný výsledek. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Promiňte, ale pak jsou tady ještě ty negativní informace a negativní fakta, jako je například časté měnění daní. Vy jste před víc než čtvrt rokem na kongresu ODS v Brně varovala před tím, že se část stranických nespokojenců v řadách ODS pokusí svrhnout vládu premiéra Petra Nečase, protože připomínám, že nespokojeným poslancům ODS, respektive některým poslancům ODS vadily právě ty časté daňové změny. Premiér Petr Nečas se teď snaží uklidnit poměry v ODS i slibem, že už se nebudou zvyšovat daně. 

Petr NEČAS, premiér a předseda ODS (záznam): 


Nebude provádět změny daňových sazeb, je to něco, co umožní podnikatelskému prostředí jistou stabilitu po tyto dva roky. Vláda je si plně vědoma toho například, jaké problémy byly způsobeny podnikatelskému sektoru na konci loňského roku, kdy vlastně až do Vánoc nebylo jasné, jaké budou sazby daně z přidané hodnoty v letošním roce, zda náhodou se nestane, že v průběhu ledna, února či března se nebudou tyto daňové sazby měnit. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Zaznamenalo Radio Impuls právě dnes slova premiéra, předsedy ODS Petra Nečase. Nakolik podle předsedkyně Poslanecké sněmovny, místopředsedkyně ODS Miroslavy Němcové může tento slib premiéra vrátit občanským demokratům část ztracené důvěry voličů, že se konečně řekne, tak už nebudeme dělat daňové zmatky. 

 


Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


Já myslím, že ano, že zejména tu část, která živnostníky, drobné nebo větší podnikatele, pro ty to byla opravdu velmi složitá situace a že pro ně toto je určitě dobrá zpráva. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Nespokojení poslanci ODS Ivan Fuksa, Marek Šnajdr, kteří se kvůli loňskému rozhodování Poslanecké sněmovny o zvýšení daní vzdali mandátu poslance, tak nakonec skončili v orgánech státních firem. Ivan Fuksa v Českém aeroholdingu, Marek Šnajdr v ČEPRU. Vadí vám to? 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


Když budu mluvit za sebe, tak řeknu, musím říct, že mi to vadí. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Proč to nevadí vedení ODS, aby přijalo nějaké usnesení a jasně řeklo, to může být vnímáno jako korupce nebo klientelismus. 

 


Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


Já to musím doříct celé. Ono by bylo velmi snadné, kdybych tady řekla, mně to vadí, ale já zároveň jsem součástí toho vedení ODS, takže se nemůžu postavit stranou a umýt si nad tím vším ruce. Je to jedna z věcí, která provází politiku, řada kompromisů, která se dělá uvnitř politiky během volebního období jak na té personální nebo na té programové stránce. Tuto považuji za kompromis, který šel přes čáru. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Který je za hranou. 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


Za hranou. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Umíte tedy rozlišit mezi kompromisem a mezi sprosťárnou? 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


Nenazvu to sprosťárnou, ale umím to rozlišit určitě, protože to, co jsme si řekli hned v úvodu toho vysílání, kde jsem říkala, že jsem hodně let v politice a vím také, co mi píšou lidi, jak jsou nešťastní z toho dohadování věčného, kterého jsou svědky a já jim na to trpělivě a stále odpovídám, že dohadování je hledání kompromisu, který v poměrném volebním systému jiný proces prostě nebude nikdy existovat. A že snažím se je k tomu nějak je přesvědčit, že to jinak nejde, tak myslím si, že jsem úspěšná ve chvíli, kdy jim vysvětluji část těch kompromisů, ať už třeba toho, co se slibuje před volbami nebo ne slibuje, nechci to říci jenom jako slib, ale co je myšleno vážně jako programová část a nakonec nenajdete partnera, který by s vámi toto chtěl splnit, čili to z toho maximálně možného programu škrtnete, to umím vysvětlit, tohle to už považuji za hranou. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


To, že tedy Ivan Fuksa a Marek Šnajdr dostali tyto trafiky, tak je podle vás neobhajitelné. 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


Pro mě už, já to tady říkám tak, jak to říkám, já k tomu nemám žádná jiná slova. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Proč se proti tomu nepostavilo vedení ODS, bavili jste se o tom na grémiu? 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


Na grémiu jsme se o tom nebavili. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


A uvažujete o tom, že by bylo dobré se o tom bavit, protože další pozici ve státní firmě, dozorčí radě Českého aeroholdingu dostane bývalý ministr obrany Alexandr Vondra, takže třetí do party. 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


Zrovna dnes to do sebe zapadá tyto vaše dotazy, měli poslanecký klub, který měl nominovat zástupce Občanské demokratické strany do voleb, které bude muset absolvovat sněmovna, týkají se vedení NKÚ. Přesně tam jsme vedli debatu o tom, jak by ty personální nominace a personální politika ODS měla vypadat, čili vlastně už bych vám mohla říct, že částečně ten váš dotaz, zda se o tom budeme bavit, je splněn, protože, ne že bychom se nebavili před tím, ale dneska se to tam ukázalo jako velký deficit, co cítí i poslanci poslaneckého klubu, chtějí, abychom se dál jako více o těchto otázkách bavili. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Jinak řečeno, celému poslaneckému klubu vadí toto trafikantství? 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


Nebavili jsme se o tom ve smyslu trafikantství, my jsme dneska tu debatu vedli o tom, jakým způsobem má být navržen náš kandidát do čela NKÚ. Ale samozřejmě ty roviny těch, toho problému mají v sobě i tu otázku, zda do těch správných pozic navrhujeme vždycky ty správné lidi. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Jinak řečeno, myslíte si, že se může ještě stát, že by se vedení ODS distancovalo od toho kroku, který byl učiněn vůči Ivanu Fuksovi a Marku Šnajdrovi, kteří se vzdají mandátu a podle všeho výměnou za to dostali teplá místa ve státních firmách? 

 


Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


Já si to představit skoro neumím, protože distancovat se od kroku, který se odehrál, by bylo takové skoro laciné. Já myslím, že skoro lepší je, když to tady teď otevřeně popíšu a řeknu své stanovisko, veřejná distance by znamenala, že by museli z toho místa odejít, jinak já si to nedovedu představit. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


A nebylo by to dobré, aby ODS řekla společně s TOP 09, protože Petr Nečas jako předseda ODS tu otázku odbývá vysvětlením, že to je problém ministerstva financí a Miroslava Kalouska, protože to navrhuje lidi do statutárních orgánů státních firem. 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


Teď si myslím, jestli by ta vládní koalice chtěla ještě v tom zbývajícím čase něco pro sebe udělat, tak i daleko jiným způsobem, než to vyhádávání se o těch programových věcech si i taky říkat velmi vážně otázky tohoto typu, čili nesvádět, jestli za to může návrh ministra Kalouska nebo jestli za tím stojí vedení ODS, prostě... 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Stálo by za to se omluvit veřejnosti a říct, byl to chybný krok. Ti, kteří do těch funkcí byli dosazeni, by do nich vstoupit neměli, například Alexandr Vondra by neměl ještě být, to je krok, který nebyl učiněn, ale neměl by být v dozorčí radě Českého aeroholdingu. 

 

 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


Teď nemůžu říct o Alexandru Vondrovi, protože nevím fakt, jak je tahle ta věc daleko. Můžu říct sama za sebe, jestli ta omluva vůbec bude brána někým jako dostatečná, že za sebe bych se ráda omluvila, protože to považuji, že to je chyba tito tři lidi, kteří jsou na těchto místech. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Vy ještě jako nejvyšší představitelka Poslanecké sněmovny se vnitřně potýkáte i s těmi problémy, které se týkají vazebně vězněného poslance Davida Ratha a nebo poslance Romana Pekárka, který má nastoupit v nejbližších dnech do vězení a přitom se odmítá vzdát mandátu poslance. Kdy naposledy jste mluvila s Romanem Pekárkem? 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


Kdy to bylo naposledy, no, když byl ještě ve sněmovně, tak to muselo být… Myslím si, já jsem s ním nemluvila osobně, ale kde jsem ho potkala ve sněmovně a viděla ve sněmovně, tak se domnívám, že to bylo na té mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny v průběhu ledna, v polovině ledna, když byla, že to byla ta poslední... 

 Václav MORAVEC, moderátor:


A vy počítáte s tím, že se nevzdá mandátu a přitom má nastoupit do vězení. 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


Jsem ráda, že se mě na to ptáte, použiji, pokusím se stručně ještě říct, jak to všechno bylo. Pan Pekárek se stal poslancem poté, kdy opustil svůj poslanecký post pan poslanec Tluchoř. To náhradnictví, s tím nemůže nikdo nic udělat. Mně psala spousta lidí, že jsem zločinec, že jsem ho přijala do sněmovny a jak to, že jsem mu dovolila složit slib a jak to, že jsem mu podala ruku. Tak já jsem zase trpělivě vysvětlovala, že ústava předpisuje nástup poslance na to uvolněné místo náhradníka, že s tím nemůže dělat nikdo nic, on musí složit slib do mých rukou a s tím já nemohu udělat taky nic, i kdybych si stokrát chtěla ty ruce vyvrátit, tak prostě ji musím podat, protože v tom případě bych se já chovala protiústavně, čili ten nástup jeho nebyl vůbec v našich rukou. Potom… 

Václav MORAVEC, moderátor:


Nebo je ještě jedna varianta, že byste řekla, že takovému člověku ruku nepodáte a že raději se vzdáte pozice předsedkyně Poslanecké sněmovny. 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


To by bylo možné, ale nevidím důvod, proč bych to já měla udělat, protože tento člověk nepatří do sněmovny. Já jsem přesvědčená, že já do ní patřím. 

 

 

Václav MORAVEC, moderátor:


Omlouvám se, vstoupil jsem vám do řeči. 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


Chtěla jsem říct k tomu to, že poté jsme ho vyzývali na poslaneckém klubu, ať se vzdá okamžitě mandátu, není pravda, jak nám podsouvají mnohé komentáře, že se nám hodil jeho hlas k prohlasování například církevních restitucí nebo státního rozpočtu, všechny tyto normy byly přijaty více hlasy, než kdyby, jinak řečeno, kdyby chyběl pan Pekárek, tak ty normy by prošly stejně. Nestálo na něm vůbec nic, ale možná veřejnost, kdyby měla příležitost sledovat tehdy jednání poslaneckého klubu, které bylo velmi bouřlivé a snad je nás padesát a každý z nás prosil a velmi apelativně toho pana Pekárka přemlouval, ať se vzdá mandátu, bylo k tomu několik aspektů, poškozuje ODS, poškozuje sněmovnu, nebudeme se, celkově ten obraz ve veřejnosti politických zástupců bude úplně na samém dně. Všechny tyto aspekty jsme mu říkali, také jsme mu potvrdili, že budeme hlasovat pro jeho vydání tedy, pokud se domníval, že…

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Přesto se ale nevzdá…

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


A nemáme šanci. Neexistuje způsob... 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Nevzdá mandátu, počítáte s tím, že tedy bude v Poslanecké sněmovně jenom 199 poslanců a 1 bude pravomocně sedět ve vězení, pokud Roman Pekárek nastoupí. Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


Je pravomocně odsouzený, to už máme, v té situaci už jsme. A teď se může změnit jenom tím, že bude to pravomocně odsouzený ve výkonu trestu. Ano, s tím já musím počítat a nemohu bohužel s tím vůbec nic dělat. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Připomínám, že hostem u mikrofonu rádia Impuls předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová. Přibližně 4 týdny zbývají do chvíle, kdy se ujme úřadu zvolený prezident Miloš Zeman. 

 Miloš ZEMAN, nově zvolený prezident (záznam): 


Řekl jsem už mnohokrát, že chci být prezidentem dolních 10 milionů a mezi těmito dolními 10 miliony jsou jak voliči Miloše Zemana, tak voliči Karla Schwarzenberga. Nechci být prezidentem kmotrovských mafií, které parazitují na této společnosti a vysávají z jejího těla krev, aniž by jí vraceli jakoukoli reálnou hodnotu. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Slova Miloše Zemana, pronesená po volebním vítězství. Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová právě z pozice jedné z nejvyšších ústavních činitelek této země, respektive ústavních činitelů této země připravuje i inauguraci, protože to se vás týká. Vy jste svolala to společné jednání obou komor parlamentu, které se sejdou ve Vladislavském sále Pražského hradu 8. března, kdy dojde k inauguraci Miloše Zemana. Už víte, jak to bude právě s těmi dvěma poslanci, Romanem Pekárkem a Davidem Rathem, protože pokud o to požádají, tak mohou být na té mimořádné schůzi obou komor, kde bude inaugurován nový prezident? 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


Zní to strašidelně, ale opravdu je to tak, že by museli požádat. Pan poslanec Rath je ve vazbě, tudíž by musel rozhodnout soud o jeho uvolnění z vazby k účasti na této schůzi. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Počítáte s tím? 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


Myslím si, že o to může požádat, ale myslím si, že mu nebude vyhověno, protože tak, jak jsem zaznamenala výrok státního zástupce, který dohlíží na případ Davida Ratha, tak se několikrát opakovaně vyjádřil, že na jednání Poslanecké sněmovny, pokud David Rath požádá, aby byl uvolněn, aby se mohl zúčastňovat schůzí, kterých už uběhla řada od té doby, kdy tedy je ve vazbě, tak že ho uvolňovat nebude, vyjma té první, která se týkala jeho kauzy, tedy odejmutí imunity a těch ostatních ne. Čili bych očekávala, že bude postupovat stejně i v tomto případě a že mu nevyhoví. U pana Pekárka, který zatím nenastoupil k výkonu trestu, aspoň pokud vím dodnes, tak pokud již by byl ve výkonu trestu, tak by ta procedura byla obdobná, musel by požádat a já opět neočekávám, že by byl uvolněn. Pokud by se to stalo, bylo by to rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení a věznice a státního zástupce a příslušného soudu a to by sněmovna prostě musela respektovat. Musím říct, že si to nechci představovat vůbec, jak by to mohlo vypadat. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Byla by to taková hezká česká inaugurace. 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


No ne, to by byla ostuda strašná. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Paní předsedkyně, kolik času vám teď ta společná schůze a inaugurace zabírá času? 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


Není to tak zlé. Připravujeme tu schůzi, ale vzhledem k tomu, že to není inaugurace první, bude se hodně podobat těm, které probíhaly v případě nástupu do funkce pana prezidenta Havla i pana prezidenta Klause, takže v tomto případě tady existuje jakýsi mustr, to, co se odehrávalo v těch předchozích případech a my vlastně takovou kolekci, takovou nabídku dáváme prezidentu nově zvolenému a ten řekne, které akce si tam přeje a nepřeje. Co my musíme zařídit a přes co nejede, lidově řečeno, vlak, je tedy uspořádání té společné schůze, na které musí prezident republiky složit slib. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Už víte, které zahraniční delegace popřípadě do České republiky dorazí? 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


O zahraničních delegacích mi není nic známo. Vím, že se zúčastní diplomatický sbor, ten byl vždy součástí těch zvaných hostů, kterých bude zhruba kolem 500. Je to plný Vladislavský sál, poslanci, senátoři, diplomatický sbor, zástupci akademické obce, justice, církví a náboženských společností, takže toto je společnost, která se tam sejde. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


A vy budete mít setkání se zvoleným prezidentem Milošem Zemanem kdy, protože Miloš Zeman právě říkal, že chce zásadně prohloubit komunikaci hlavy státu a Poslanecké sněmovny? 

 


Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


Teď v té fázi se stýkají protokoly Hradu, Poslanecké sněmovny a Senátu a připravujeme nástup nového prezidenta do funkce. To je naše role teď. Až bude podle mě ta správná chvíle na to, abychom se scházeli poté, kdy se ujme svého úřadu, já teď vidím to procesí, které klepe někde na dvoře a cpou se, kdo bude první u Miloše Zemana a vyvozují z toho, kdo je momentálně v jeho větší přízni a v menší přízni a kdo má před sebou světlejší budoucnost nebo temnější budoucnost. Tak na to já si prostě nemíním hrát. Já si počkám, až řádně složí slib, v ten moment se stává prezidentem republiky a pak se domluvíme na té komunikaci a vztazích, které mezi námi budou. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Zatím vás tedy nekontaktovalo okolí Miloše Zemana, že by se s vámi chtěl sejít jako s předsedkyní Poslanecké sněmovny a myslíte, že by nebylo zcela vhodné, aby takové setkání se uskutečnilo před tím, než Miloš Zeman složí prezidentský... 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


Já k tomu opravdu nevidím žádný důvod. Prezidenta republiky máme, Václav Klaus má mandát do půlnoci 7. března, od 8. března se ujme svého mandátu nový prezident. A potom říkám, jsme profesionální politici a vymezíme si naše vztahy tak, jak je potřeba. To, co musíme udělat ve vztahu k České republice, to bezpochyby splníme. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Obrovské množství otázek na předsedkyni Poslanecké sněmovny Miroslavu Němcovou. Jedna z nich se týká i právě vašeho vztahu k Václavu Klausovi. Doslova, cituji: "Pořád si vážíte pana Klause, kterého jste často podporovala, co říkáte tomu, že si spousta lidí přestala vážit tím, že spáchal zločin, respektive, že vyhlásil novoroční amnestii?" 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


Můj vztah s Václavem Klausem se stal v jistém slova smyslu mýtem, vytvářily se iluze, že já jsem ten jeho nejbližší člověk a mám k němu vždy dveře otevřené. Já myslím, že jsme se vždycky respektovali a já jsem vítala řadu jeho kroků, které udělal v době, kdy byl předsedou vlády v 90. letech, při transformaci české společnosti. Myslím, že tohle budou zásluhy, které mu nikdy nebudou opomenuty a zapomenuty. Že v posledním měsíci se rozcházíme, to, co se dělo kolem prezidentské volby, kdy každý z nás cítil svoji náklonnost jinak, to bych brala jako normální věc, která se do toho demokratického světa přirozeně vejít musí, že on podporuje jednoho, já podporuji druhého. Už méně rozumím teď třeba těm včerejším slovům, že zůstávají dál s Milošem Zemanem nesmiřitelní nepřátelé, to už je pro mě matení pojmů. Já ve chvíli, kdybych někoho opravdu podporovala do pozice hlavy státu... 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Tak ho neoznačíte za nepřítele. 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


Tak bych ho musela si vážit z řady osobních důvodů, z řady světonázorových, řeknu-li to takhle tedy, těch ideových důvodů, to znamená, že by viděl svět dejme tomu ne stejně jako já, ale viděl by ho v těch demokratických mantinelech podobně jako já. A jestliže se dozvídám, že to je vztah nepřátelství, kdy nikdy s žádným názorem si nebudou souhlasit, tak ta podpora potom je taková, nevím, od čeho se odvíjí. Teď, když má odpovědět na tento dotaz, tak musím říci, že v tomto ohledu si s Václavem Klausem nerozumím. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Nakolik se vás dotkla ta slova, která oba dva prezidenti, jeden odcházející a druhý zvolený, pronesli i na adresu svého předchůdce, respektive jeho okolí, kdy Václav Klaus řekl, že Miloši Zemanovi předá Hrad v lepším stavu, kde nebudou vytrhané knihovny a Miloš Zeman zase říká, že za Václava Klause jako prezidenta se na Hradě méně ztrácely movité věci než za Václava Havla. Přijde vám to slušné? 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


Já tady nechci být ten, kdo soudí a je nějakým mravokazatelem. Pan prezident Havel zemřel, prostě v mém vidění světa se o lidech, o kterých nemůžeme říct nic už dál, tak se o nich má mluvit slušně a zdvořile. Bylo možná dobré využít té příležitosti, kdy jeden prezident končí a druhý nastupuje k tomu, aby to udělali tím nejlepším možným způsobem, aby jeden za sebou zavíral dveře s noblesou, grácií, s tím, že prostě je to ta hlava státu, která odchází a která státu hodně dala a ten druhý aby přicházel prostě s tím stejným. A tady ten případ, který vy zmiňujete, to už byl rozhovor, který bych si já řekla, že patřil někam za zavřené dveře. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Konstatuje předsedkyně Poslanecké sněmovny, místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová. Děkuji za rozhovor a těším se na další. 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS:


Děkuji také za pozvání. 

Miroslava Němcová

předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR
místopředsedkyně strany