23. února 2024

Nehorázné „MLASKÁNÍ“ členů radniční koalice (ANO + Společně pro Pardubice + Žijeme Pardubice) na Městském obvodu Pardubice IV

Na fakt nehorázné "mlaskání" současné koalice ANO, Společně pro Pardubice a Žijeme Pardubice na Městském obvodu Pardubice IV jsme jako opozice rok a půl korektně upozorňovali na interních jednáních s koalicí, na jednáních našeho obvodového zastupitelstva a neventilovali jsme to nijak veřejně. Po pondělním jednání zastupitelstva městského obvodu v tomto týdnu už však náš pohár trpělivosti přetekl…. Tady jsou fakta.

  1. Předchozí volební období 2018 – 2022, koalice pod vedením ODS = pro náš městský obvod na plný úvazek a hlavně na 100 % pracující pan starosta Petr Heřmanský (jeho odměna byla stanovena zákonem/nařízením vlády a zastupitelstvo ji nemůže nijak ovlivnit) a jeden neuvolněný místostarosta (současný starosta Jan Procházka). Odměna neuvolněného místostarosty, členů rady, členů výboru a komisí byla stanovena jednou, v prosinci 2018, a po celé volební období nebyla ani jednou zvyšována.
  2. Střih, začátek nového volebního období, říjen 2022 = nová koalice ANO, Společně pro Pardubice a Žijeme Pardubice schválila naprosto neefektivní (na městském obvodu rozhodně práce nepřibylo) vedení městského obvodu ve složení neuvolněný starosta a dokonce dva neuvolnění místostarostové. Pro Honzu Procházku, který pro náš městský obvod pracuje tzv. "bokem" vedle množství jeho dalších funkcí a aktivit, koalice schválila měsíční odměnu ve výši 43.432,- Kč; pro dva neuvolněné místostarosty Josefa Vamberského a Karla Žemličku, kteří pro městský obvod pracují několik málo hodin týdně, pak měsíční odměnu po 15.000,- Kč.
  3. Neuplynulo ani půl roku a hned v únoru 2023 předložila koalice návrh na navýšení odměn – pro neuvolněného starostu na částku 47.775,- Kč a pro každého z obou neuvolněných místostarostů na 16.500,- Kč.
  4. Rok se s rokem sešel a na pondělním zasedání zastupitelstva v tomto týdnu si koaliční vedení našeho městského obvodu bez jakýchkoliv skrupulí navýšilo odměnu znovu – pro Honzu Procházku na pozici neuvolněného starosty na částku 51.713,- Kč, pro každého z obou neuvolněných místostarostů Josefa Vamberského a Karla Žemličku na částku 18.000,- Kč .
  5. Za méně než rok a půl od začátku tohoto volebního období si tak neuvolněný starosta Honza Procházka navrhl a odhlasoval zvýšení vlastní odměny o 19 % (o 8.281,- Kč), neuvolnění místostarostové Josef Vamberský a Karel Žemlička si navrhli a odhlasovali zvýšení vlastní odměny o 20 % (o 3.000,- Kč).
  6. Aby toho "mlaskání" nebylo na pondělním jednání zastupitelstva našeho městského obvodu málo, tak zmíněné trio neuvolněného starosty a dvou neuvolněných místostarostů zapojilo sebe samotné do čerpání Sociálního fondu určeného pro zaměstnance našeho městského obvodu a "přihrálo si do kapes" příspěvek na reprezentaci ve výši 7.500,- Kč za každé pololetí pro starostu a 4.500,- Kč za každé pololetí pro každého z místostarostů. Už jen hodně smutnou "třešničkou na dortu" pak bylo "odklepnutí" příspěvku ve výši 1500,- Kč měsíčně pro starostu na penzijní nebo životní pojištění.
  7. Rozhazovačnost nového vedení našeho městského obvodu lze demonstrovat na dalších tvrdých datech/objektivních číslech:
  • V posledním celém roce předchozího volebního období, tedy v roce 2021 (viz závěrečný účet našeho městského obvodu za rok 2021 - jedná se o skutečné čerpání), činily náklady na vnitřní chod úřadu městského obvodu 10.299.967,- Kč (v nich náklady na platy zaměstnanců 4.713.033,- Kč nebo náklady na pohoštění a dary 11.537,- Kč).
  • Ve schváleném rozpočtu městského obvodu na rok 2024 jsou náklady na vnitřní chod úřadu městského obvodu rozpočtovány ve výši 18.967.000,- Kč (narůst o 84 % !!!), v nich náklady na platy zaměstnanců ve výši 7.303.000,- Kč (narůst o 55 % !!!) nebo náklady na pohoštění a dary ve výši 105.000,- Kč (narůst o 810 % !!!).

Pardubické městské obvody byly zřízeny s tou nejlepší demokratickou a lidskou myšlenkou – přiblížit výkon veřejné správy co nejblíže místům, kde pardubičtí občané žijí. Když se však této dobré myšlenky zhostí politici, kteří před očima mají jenom funkci a prebendy, tak to bohužel může vést k naprosté diskreditaci městských obvodů…...

Karel Haas

poslanec PČR
člen Zastupitelstva města Pardubic