5. února 2024

Debata o školství s Renátou Zajíčkovou

Poslankyně Renáta Zajíčková koncem ledna v rámci svých cest po republice navštívila Pardubický kraj, kde vedla debatu o školství. Následně se setkala s vedením pardubické Konzervatoře a v Litomyšli navštívila Střední školu zahradnickou a technickou. Svou návštěvu ukončila prohlídkou soukromé základní školy Školamyšl.

V úterý 30.ledna dorazila do Pardubic na debatu poslankyně a členka školského výboru Renáta Zajíčková. V debatě se řešila jak aktuální témata, tak zejména strategie vzdělávací politiky do budoucna. Z aktuálních témat se řešily přijímací zkoušky na střední školy, financování základního a středního školství a s tím spojená efektivita řízení škol. V tomto bodě ale záleží zejména na zřizovatelích základních a středních škol, kterými jsou obce a kraje. Dalším aktuálním tématem byla probíhající revize rámcových vzdělávacích programů, kde se ještě více bude dbát na to, aby se u žáků rozvíjely dovednosti a kompetence. Ze strategických cílů bylo diskutováno zejména možné prodloužení povinné školní docházky na deset let. V této variantě by se základní škola zkrátila na 8 let a poté by následovaly 2 roky povinné střední školy.


 

Miroslav Antal

člen OR OS Pardubice