29. ledna 2024

360° CNN Prima News

(CNN Prima News) Hostem diskusního pořadu 360° CNN Prima News byl poslanec Karel Haas.

Celou debatu s Karlem Haasem můžete zhlédnout na CNN Prima News.

„Myslím, že debata Víta Rakušana s občany Sokolova není úplně nejrozumnější a nejvhodnější platformou pro debatu o tak zásadní otázce, jako je budoucnost ČEZ,“ řekl k tomu Karel Haas v pořadu 360°. Dodal, že by všem aktérům legislativního procesu a zástupcům vlády doporučil zdrženlivost v jakýchkoliv vyjádřeních, které se týkají této energetické společnosti.

I když byl poslanec Haas mírnější, ani on nepovažuje Rakušanův krok za správný. „Nepovažuji vyjádření za šťastné, ani co do obsahu, ani co do místa a okolností, za jakých byla informace v Sokolově vyslovena,“ souhlasil Karel Haas.

Karel Haas

poslanec PČR
člen Zastupitelstva města Pardubic