25. října 2023

360° CNN Prima News: Státní rozpočet v Poslanecké sněmovně

(CNN Prima News) Hostem diskusního pořadu 360° CNN Prima News byl poslanec Karel Haas.

Celou debatu s Karlem Haasem můžete zhlédnout na CNN Prima News.

Karel Haas řekl, že částka v souladu s českými účetními předpisy vstupuje do celkového schodku. Připomněl, že k podobnému kroku v minulosti sahala i předchozí vláda: „Mám tady dvě usnesení vlády, z let 2018 a 2002, na schválení půjčky od EIB na financování výdajů státu, jednou v oblasti vodního hospodářství, podruhé týkající se železničních tratí,“ upozornil Haas.

Karel Haas

poslanec PČR
člen Zastupitelstva města Pardubic