10. října 2023

Poslanecký výjezd v Pardubicích

V pondělí 9. října navštívili Pardubice poslanci ODS Marek Benda, Jan Hofmann, Jiří Havránek a Jan Skopeček. Doprovod jim dělal po celý den poslanec za Pardubický kraj Karel Haas.

První kroky poslanců vedli do sídla Krajského vojenského velitelství, kde je přivítal ředitel KVV a velitel posádky plukovník gšt. Petr Holý se svými kolegy. Pan ředitel prezentoval delegaci poslanců strukturu, působnost a hlavní úkoly KVV, včetně aktuálních informací o změnách legislativy v oblasti obrany. Dále představil úkoly pardubické teritoriální jednotky Aktivní zálohy, systém její přípravy a aktuální stav přezbrojení jednotky z hlediska zbraní a vybavení. Součástí prezentace byla i praktická komentovaná ukázka výstroje a výzbroje vojáka Aktivní zálohy. 

Během dopoledního programu siposlanci  v doprovodu paní ředitelky Pavlíny Potůčkové a předsedy spolku Jaromíra Krpálka prošli prostory Integrovaného centra Kosatec, který je jedním z největších zaměstnavatelů lidí s hendikepem v Pardubicích. Seznámili se s aktivitami a službami, které Kosatec nabízí a diskutovali mimo jiné i o zákonu o sociálním podnikání.

Odpolední program zahájili na Letišti Pardubice. Vzhledem k tomu, že se jedná o vojenské letiště se statusem veřejného mezinárodního letiště, setkali se tedy společně  s výkonným ředitelem Ivanem Čechem a velitelem Vojenské letiště Pardubice Pplk. Radoslavem Matulou, kteří popsali, jak funguje  spolupráce vojenské a civilní části letiště a nastínili možný další rozvoj veřejného letiště.

V podvečer se konala debata se členy Krajské hospodářské komory v Centrálním polytechnickém centru Sféra, které je součástí komplexu Winternitzových automatických mlýnů a složí jako vzdělávací komplex nejen pro žáky a studenty, ale i pro veřejnost. Poslanci měli tak možnost si prohlédnout tuto významnou stavbu architekta Gočára, která byla po rekonstrukci slavnostně otevřena veřejnosti na konci září tohoto roku. Hlavními tématy diskuze byla úroveň vzdělávání a uplatnění absolventů odborných, středních i vysokých škol na trhu práce, novela zákoníku práce a ve sněmovně právě projednávaný konsolidační balíček předložený vládou.