14. listopadu 2022

Podpora inovačního prostředí v Pardubickém kraji

Zámek Pardubice hostil ve čtvrtek 10. listopadu konferenci s názvem "Pardubický kraj inovativní", která byla uspořádána jako závěrečná konference projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II. Účast na akci byla hojná a diskuze inspirativní.

Událost probíhala prezentační a diskuzní formou, která kromě odborného hlediska, představila také všechny realizované aktivity a výstupy projektu odborné i široké veřejnosti. Úvodního slova se ujal pan Ladislav VALTR (ODS), radní pro regionální rozvoj a evropské fondy, který také dále odpovídal na dotazy v panelové diskusi k prvnímu bloku konference. 

„Podpora inovačního prostředí se ukazuje v posledních letech jako zásadní pro rozvoj všech krajů České republiky, ten Pardubický nevyjímaje. Abychom zajistili konkurenceschopnost našeho regionu, musíme v těchto aktivitách i nadále pokračovat. Pevně proto doufám, že na projekt Smart akcelerátor Parádního kraje II navážeme novým projektem s tímto zaměřením a že budeme jeho prostřednictvím dodávat firmám, akademikům i obcím impulsy k inovačním aktivitám a aplikacím chytrých řešení,“ dodal krajský radní Ladislav Valtr.