Připomínka  75. výročí vyhlazení osady Ležáky nacisty
25. června 2020

Připomínka 78. výročí vyhlazení osady Ležáky nacisty

Ve středu 24. června 2020 věnovala tichou vzpomínku obětem ležácké tragédie tradičně i Občanská demokratická strana.

Letos proběhl květinový ceremoniál bez přítomnosti veřejnosti.