Michael Kohajda

Povolání: proděkan Právnické fakulty UP, radní města Šumperka
*1981

Politická příslušnost: KDU-ČSL

Životopis

Doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., se narodil v roce 1981 v Šumperku. Vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, následně doktorské studium práva a právní vědy na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde v roce 2016 habilitoval v oboru finanční právo a finanční věda. V současné době přednáší finanční právo na právnických fakultách v Olomouci a v Praze. Je také společníkem advokátní kanceláře specializující se na finanční a daňové právo. Pět let se podílel jako člen pracovní komise Legislativní rady vlády na přípravě české normotvorby, a i v současnosti je členem odborných a vědeckých orgánů.

Ve svém rodném Šumperku je druhé volební období zastupitelem, členem rady města a členem orgánů městských společností v oblasti lesního hospodářství, zásobování tepelnou energií, správy sportovišť a vodárenství. Aktivně se podílí na největších rozvojových projektech infrastruktury pro občany i návštěvníky města. Jsou jimi zejména kompletní rekonstrukce krytého bazénu s wellness s kogeneračním zdrojem energie, rekonstrukce zimního stadiónu s environmentálně přívětivou změnou chlazení ledové plochy, rekonstrukce dopravního terminálu, na němž prosadil podstatné rozšíření zeleně včetně systému zadržování a využívání dešťové vody a využití zelených střech, nebo přípravy zásadní rekonstrukce šumperského domu kultury. Ve všech projektech prosazuje environmentální řešení umožňující udržitelný rozvoj spolu s širším a kvalitnějším využitím zařízení pro obyvatele. Aktivně podporuje mládežnické sportovní kluby v Šumperku a rozvoj a obnovu jejich sportovišť.

Jako předseda dozorčí rady municipální společnosti Vodohospodářských zařízení Šumperk a. s. vlastnící vodárenskou infrastrukturu na severu Olomouckého kraje byl členem trojčlenného vyjednávacího týmu, kterému se podařilo v roce 2020 dojednat odkup provozní vodárenské společnosti z rukou zahraničního vlastníka. Díky tomu se po čtvrtstoletí vrací do rukou občanů péče o dodávky pitné vody a odběr vody splaškové, a to za finančně velmi výhodných podmínek, které nezatížily municipální rozpočty ani nevyvolaly zdražení pro odběratele.