Milada Sokolová

Povolání: náměstkyně primátora města Prostějova, předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova,
*1974

Politická příslušnost: ODS