Pavel Stejskal

Povolání: starosta obce Hradec-Nová Ves, předseda Jesenického horského spolku
*1970

Hradec-Nová Ves 12
790 84  Hradec-Nová Ves
Česká republika

Přispět na kampaň

Politická příslušnost: ODS

Životopis

Pavel Stejskal z Hradce-Nové Vsi na Jesenicku je absolventem dřevařské průmyslovky v Bystřici pod Hostýnem. První část své profesní kariéry působil jako technolog v jedné z nábytkářských firem v Krnově, odkud pochází. V roce 1995 se za rodinou přestěhoval do Hradce-Nové Vsi a věnoval se obchodu v rodinné stavební a obchodní firmě. V roce 2006 se zde stal nejprve neuvolněným starostou a od roku 2014 již v této pozici velmi úspěšně působí jako uvolněný starosta. Řadu let se angažuje také v neziskovém sektoru, je předsedou Jesenického horského spolku a věnuje se obnově drobných památek – mimo jiné kaple ve Františkově, provozu Spolkového domu U synagogy v Krnově a dalším projektům. Ve volném čase Pavel rád poznává přírodní i historické zajímavosti na obou stranách hranice Slezska, kde s rodinou žije.