Ing.Bc. Milada Sokolová

Povolání: náměstkyně primátora, předsedkyně Okrašlovacího spolku
*1974

Politická příslušnost: ODS