Mgr. Petr Kouba

Povolání: středoškolský pedagog, člen rady města Přerova
*1972

Přispět na kampaň

Politická příslušnost: ODS

Životopis

Mgr. Petr Kouba je ženatý, má 2 děti. Přerovský rodák studoval historii a českou filologii na Filosofické fakultě Univerzity Palackého. Po absolvování vysoké školy se vrátil na svou alma mater, Gymnázium Jakuba Škody, jako pedagog a působí zde dodnes. V současnosti je 1. náměstkem primátora statutárního města Přerova a má na starosti školství, sociální věci, prevenci a je velmi aktivní v oblasti ochrany životního prostředí.

Je členem ODS Přerov I od roku 2008 a v současnosti zastává funkci místopředsedy místního sdružení a člena oblastní rady. V rámci práce pro město působil v komisi pro výchovu, vzdělání a sport, v končícím volebním období byl členem výboru pro školství a sport a zastupitelem města Přerova. Především problematice sportu a školství by se pochopitelně chtěl věnovat i v případě volebního úspěchu. Výchově a vzdělávání mládeže se věnuje i ve svém volném čase. Stál u zrodu Klubu Dlažka a je stále aktivní při pořádání sportovních akcí a táborů rodičů s dětmi. V rámci celé ČR rozvíjí program debatování, unikátní metody vzdělávání, která vede k rozvoji argumentačních dovednostní a kritického myšlení.