MUDr. Pavel Hejtmánek

Povolání: ženský lékař, porodník, vysokoškolský pedagog
*1970

Politická příslušnost: ODS

Životopis

Je absolventem Lékařské fakulty UP v Olomouci. Po krátkém zaměstnání v Nemocnici Šumperk na gynekologickém oddělení odešel na  gynekologicko - porodnickou kliniku FN Olomouc , kde pracuje dodnes. Zde pracuje jako vedoucí lékař jednotky intermediární péče, věnuje se asistované reprodukci a porodnictví. Zároveň přednáší studentům na Lékařské fakultě a na  SZŠ a VOŠ zdravotnické E.Pottinga v Olomouci. Jako ambulantní lékař -gynekolog ordinuje v Železniční poliklinice Agel v Olomouci. Má zkušenosti s komunální politikou, jedno volební období byl zvolen zastupitelem města Olomouce. Bydlí v Olomouci - Chomoutově, kde pracuje v Komisi městské části a největší jeho zálibou je fotbal.