Petr Olyšar

Povolání: ředitel vodárenské společnosti
*1975

Politická příslušnost: ODS

Životopis

Ing. Petr Olyšar (1975) je vodohospodář.

Vodní stavby a vodní hospodářství vystudoval na ČVUT v Praze. Začínal jako referent a posléze vedoucí vodoprávního úřadu v Liberci, nyní už šestnáctým rokem působí jako ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti. Stojí za úspěšným projektem rekonstrukce úpravny vody v Bílém potoce, který uspěl v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2020.

Narodil se a s rodinou stále žije v Liberci, kde je také členem ODS.

Petr Olyšar je 14 let ženatý, s manželkou má dva syny – dvojčata. Jeho koníčkem je opět voda. Od roku 1990 je členem Vodní záchranné služby ČČK, i když vzhledem k pracovním i rodinným povinnostem už není tolik aktivní. Práce vodního záchranáře je jeho hobby, a nejlepším relaxem posledních let je plavba na paddleboardu. Protože se celý život pohybuje kolem vody, je zastáncem toho, aby ochrana vody byla zakotvena v Ústavě ČR, jako nejvyšším právním dokumentu naší republiky.

„Svoji kandidaturu za koalici SPOLU vnímám především jako podporu tradiční politiky parlamentních stran. Základem pro správné fungování státu je přehledná a srozumitelná legislativa s minimálním množstvím změn zejména v ekonomické a daňové oblasti. Jsem přesvědčen, že po předchozích obdobích nás čeká velký právní úklid. Každý zákon nebo vyhláška by měly být po pěti letech automaticky vyhodnoceny z hlediska praxe a případně upraveny nebo zrušeny,“ myslí si Petr Olyšar.