Bc. Jan Ševčík, DiS.

*1989

Politická příslušnost: TOP 09

Životopis

Bc. Jan Ševčík Dis. (32 let) je učitelem hudby a zástupcem ředitele ZUŠ v České Lípě, kde žije.

Vystudoval českolipské gymnázium, Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze a filosofii a učitelství na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2014 vyučuje na ZUŠ v České Lípě, od roku 2015 je tamním zástupcem ředitele. Hraje na klavír, varhany a akordeon, věnuje se sborovému zpěvu. Je členem TOP 09.

Mezi jeho záliby patří filosofie, hudba, historie, ale i programování, vaření, turistika i sport. Jako varhaníka ho můžete potkat v kostelích v České Lípě i širokém okolí.