19. října 2022

„Bič na neziskovky?“ Seminář na půdě Poslanecké sněmovny otevře téma samoregulace v neziskovém sektoru

(www.ods.cz) O tom, zda je správné a žádoucí, aby si neziskový sektor sám a nezávisle na státu hledal cesty, jak hodnotit a oceňovat dobře pracující a transparentní organizace ve svých vlastních řadách, povedou diskuzi zástupci neziskového, veřejného i soukromého sektoru během semináře, který proběhne zítra na půdě Poslanecké sněmovny. Seminář pořádá Unie zaměstnavatelských svazů ve spolupráci s Asociací veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) a záštitu nad ním převzal poslanec a člen Ústavně právního výboru Pavel Staněk (ODS).

„Pod drobně provokativním názvem otevře kulatý stůl debatu o tom, zda by měl neziskový sektor rozvíjet vlastní samoregulační nástroje kontroly a hodnocení a zda a jak lze takovou cestou zvyšovat jeho důvěryhodnost vůči státu i soukromým dárcům. Kromě toho chceme řešit i aktuální otázky, jako je příprava novely zákona o veřejných sbírkách nebo budoucnost daňové podpory soukromých dárců v Česku,“ uvedl k programu semináře poslanec Pavel Staněk.

Podle poslance a místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Skopečka (ODS) je v zájmu státu, aby byly neziskové organizace z hlediska financování maximálně nezávislé a soběstačné. Považuje proto za prospěšné, aby stát dlouhodobě vytvářel příznivé podmínky pro soukromé dárce a podporoval vícezdrojové financování neziskovek. „Do zítřejší diskuze se rád zapojím. Neziskový sektor je velmi rozmanitý a zahrnuje například i sociální služby. Pro všechny organizace bez rozdílu by ale mělo platit, že fungují otevřeně, s jasným financováním a v souladu se svým posláním. Jen tak mohou být důvěryhodným partnerem pro stát i pro své dárce a samoregulační nástroje tomu mohou napomoci.“

Seminář proběhne ve čtvrtek 20. října od 13:30 v prostorách zasedací místnosti E48 (Konírna) Poslanecké sněmovny PSP (vchod z Malostranského náměstí).