3. února 2022

Zlepšíme komunikaci se zaměstnavateli při tvorbě zákonů

(www.ods.cz) Včasná a otevřená komunikace se zaměstnavateli při přípravě zákonů pomůže zlepšit jejich kvalitu a umožní lépe předvídat jejich dopady. Uvedl to poslanec ODS a předseda hospodářského výboru Ivan Adamec během dnešního podpisu Memoranda o porozumění, ve kterém se poprvé v historii ke vzájemným konzultacím přihlásil sněmovní hospodářský výbor a Hospodářská komora ČR.

„Zástupci komory a členové hospodářského výboru jsou logicky v kontaktu dlouhodobě, protože obě instituce mají přímý vliv na podnikatelské prostředí v České republice. Této komunikaci nyní vůbec poprvé dáváme jasný rámec. Z pozice předsedy hospodářského výboru udělám maximum pro to, aby při přípravě zákonů probíhala intenzivní a transparentní komunikace se všemi subjekty, které hájí zájmy českého hospodářství,“ uvedl Ivan Adamec.

Podle něj takový přístup současně přispěje k čistšímu legislativnímu procesu. „Je to v souladu s dlouhodobou politikou ODS. Chceme zlepšit kvalitu schvalovaných zákonů, důsledně a včas předvídat jejich dopady a následně je také vyhodnocovat. Tento svůj přístup se budeme snažit přenášet z vládní úrovně i na půdu Poslanecké sněmovny," dodal Adamec.

Dnes potvrzené memorandum počítá mimo jiné s tím, že mezi výborem a zástupci Hospodářské komory bude probíhat výměna informací a materiálů, zástupci komory se budou účastnit jednání výboru a usnadní se vzájemné konzultace odborníků.

Mgr. Ivan Adamec

poslanec PČR
předseda hospodářského výboru PS PČR
místopředseda poslaneckého klubu ODS
předseda regionálního sdružení ODS