23. března 2021

Rada města doporučila zastupitelstvu vybrat dodavatele na stavbu fotbalového stadionu

Hodnoticí komise v tendru na multifunkční fotbalový stadion začátkem března doporučila ukončit zadávací řízení. Na základě hodnocení předběžných nabídek komise doporučila k výběru nabídku uskupení firem Strabag, Geosan Group a D&D Elektromont s cenou 568 milionů korun bez DPH. Výsledek jednání komise dnes také projednala rada města a doporučila jej spolu s ukončením zadávacího řízení schválit zastupitelům. Dokud jej neprojednají, nesmí město zveřejnit další informace k vítězné nabídce. Hradecká radnice musí současně vyčkat ještě na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, aby mohla s vybraným dodavatelem uzavřít smlouvu.

„V zadávacím řízení jsme měli přihlášené čtyři účastníky, nakonec nám předběžné nabídky podali jen tři z nich. Vzhledem k tomu, že jedna z nich byla jednoznačně nejlepší a zároveň splňovala všechny požadované náležitosti, hodnoticí komise se hlasy jak koalice, tak opozice a celkově výraznou většinou rozhodla navrhnout ukončení zadávacího řízení tendru a schválení vítěze. Toto jsme dnes projednávali také na radě města a vítězný návrh jsme jednomyslně doporučili zastupitelstvu k rozhodnutí,“ říká náměstek primátora pro oblast městských investic Jiří Bláha. O nabídce uskupení firem Strabag, Geosan Group a D&D Elektromont s cenou 568 milionů korun bez DPH budou na svém březnovém zasedání jednat zastupitelé města. „V tuto chvíli jsme opravdu v rozhodujícím bodě, jelikož teď už bude záležet především na zastupitelích a samozřejmě také na výsledku řízení na ÚOHS,“ doplnil náměstek Bláha. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se zabývá návrhem na přezkoumání zadávacích podmínek tendru. Dokud město od ÚOHS neobdrží rozhodnutí, nemůže s vysoutěženým zhotovitelem podepsat smlouvu o dílo.

Město také během března plánovalo zveřejnit vizualizace stavby multifunkčního fotbalového stadionu, ze kterých hodnoticí komise vybírala. Vzhledem k tomu, že se však nepodařilo od všech účastníků získat souhlas se zveřejněním, bude zveřejněn pouze vítězný návrh v rámci projednání v zastupitelstvu města.

Zdroj: Magistrát města Hradec Králové

Ing. Bc. Jiří Bláha

náměstek primátora statutárního města Hradec Králové
člen oblastní rady ODS Hradec Králové
člen rozhodčí komise ODS
člen rozhodčí komise ODS