7. ledna 2021

Senátorský klub ODS a TOP 09: Novelu krizového zákona nepodpoříme. Žádáme o vylepšení očkovacího manuálu a větší součinnost vlády a krajů

(www.ods.cz) Senátoři ODS a TOP 09 odsuzují útok na americký Kapitol. Na dnešní 4. schůzi Senátu nepodpoří novelu krizového zákona, ke které mají mnoho připomínek. Zároveň apelují na vládu, aby upravila očkovací manuál, ve kterém se nachází mnoho nejasností. Vláda musí spolupracovat s jednotlivými kraji, aby byl zajištěn hladký průběh očkování v očkovacích centrech napříč Českou republikou.

„Svým jménem i jménem kolegů ze senátorského klubu odsuzuji útok na Kapitol na území Washingtonu. Na výsledky prezidentských voleb může mít každý odlišný názor, ale všechny demokraticky zvolené instituce potvrdily výsledky voleb. Útok na americký Parlament je naprosto nepředstavitelný a odsouzeníhodný. Pevně doufám, že se s tímto v ČR nikdy nesetkáme. Dále bych rád okomentoval novelu krizového zákona, kterou budeme dnes projednávat. Senátorský klub ODS a TOP 09 tuto novelu nepodpoří. Je zde několik bodů, se kterými nemůžeme souhlasit. Explicitně se zavádí povinnost právnických a podnikajících fyzických osob respektovat omezení podnikání, ale na druhou stranu ministerstvo vnitra zapomnělo adekvátně upravit i paragrafy týkající se náhrady za omezení a náhrady škod. To je velmi důležité. Zásadně také nesouhlasíme s podmíněností rozhodnutí vlády o nasazení studentů a souhlasem jednoho jediného ministra – ministrem školství,“ uvedl předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra.

„Očkování proti onemocnění covid-19 je v tuto chvíli nejlepší použitelnou metodou, jak zastavit virovou pandemii. Plán provedení očkování je připraven. Nemáme však dostatek vakcín. Jak budou reálně zajištěna očkovací místa personálně? Kdo vybuduje a zaplatí velkokapacitní místa, kromě tří již existujících? To jsou otázky, které musí být rychle zodpovězeny,” sdělil předseda zdravotnického výboru Roman Kraus.

„Strategii očkování považuji za základní manuál, jak si stát představuje očkování v následujících měsících. Nicméně je zde spousta nejasností, které jsou připomínány z krajů. Kraj ve spolupráci s lidmi ze zdravotnictví, s konkrétními nemocnicemi a nakonec i s mnoha dobrovolníky bude v následujících měsících zajišťovat očkování. Z mého pohledu je v současné době nejzásadnější skutečnost, že stát schválí centrální strategii, ale až poté ji komunikuje s kraji s tím, že potřebné informace a zohlednění potřeb jednotlivých regionů řeší se zpožděním. Vláda ČR musí deklarovat krajům, které se budou připravovat například na zřízení očkovacích center, že bude pravidelně schopna dodávat v konkrétní termíny dostatečný počet vakcín do jednotlivých regionů. Vláda si také musí připustit, že bude muset krajům pomoci se zajištěním dostatečného počtu zdravotnického personálu, jelikož zdravotnictví je už nyní přetíženo a počet pracovníků je nedostatečný. A úplně nezbytné je, aby bez problémů fungoval registrační systém, který nám zatím ani zkušebně nebyl dán k dispozici. Nepochybuji, že nakonec kraje očkování ve smyslu strategie ve spolupráci s vládou zvládnou, ale je potřeba zajistit odpovídající centrální pomoc a spolupráci při řešení důležitých dílčích problémů,“ konstatoval hejtman Královéhradeckého kraje a senátor Martin Červíček.