4. září 2020

Firmy se již mohou hlásit do tendru na stavbu nového fotbalového stadionu v Hradci Králové

Od dnešního dne mohou stavební firmy podávat přihlášky do výběrového řízení na zhotovitele multifunkčního fotbalového stadionu v Hradci Králové. Podmínky tendru a zadávací dokumentaci, která byla dnes zveřejněna na profilu zadavatele, schválili zastupitelé 31. srpna a nyní již běží lhůta první fáze této veřejné soutěže, ve které budou zájemci dokládat svoji kvalifikaci. Termín pro podání žádostí o účast je v současné chvíli do 5. října 2020 v 10:00 hodin. Město by tak do poloviny října mohlo znát společnosti či sdružení firem, které mají zájem postavit novou fotbalovou arénu pro nejméně osm tisíc diváků.

„Schválení zadávacích podmínek bylo velmi důležitým krokem pro budoucnost nového stadionu v našem městě. Nyní to je již na administrátorech tendru a správci stavby, kteří mají dostatek zkušeností k tomu, aby se v optimálním čase podařilo vybrat spolehlivou firmu s nejlepší nabídkou. Současně bude na vše dohlížet a o všem podstatném rozhodovat komise, ve které jsou zastoupeny všechny zastupitelské kluby, které o to projevily zájem, svého člena nominoval i samotný fotbalový klub. To jsou ostatně některé z požadavků opozice, které se podařilo do zadávacích podmínek doplnit těsně před projednáním v zastupitelstvu,“ říká primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek.

Samotné výběrové řízení bude složeno z několika fází. „Veřejná zakázka bude probíhat v režimu jednacího řízení s uveřejněním. V první části, jejíž vyhodnocení předpokládáme v polovině října, budou účastníci podávat žádosti o účast, ve kterých prokáží splnění kvalifikací. V této fázi ještě nebudou podávat nabídky nebo navrhovat technická řešení. V dalším kole budou účastníci, kteří splnili kvalifikační podmínky, vyzváni, aby podali předběžné nabídky. Zde již dávají konkrétní návrh plnění, údaje ke kritériím hodnocení a takzvané předběžné nabídky. Po posouzení předběžných nabídek budou následovat jednání s účastníky zadávacího řízení, jejichž předmětem bude vylepšení návrhů ve prospěch zadavatele, tedy města. Po této fázi dojde k zafixování zadávacích podmínek do finální podoby tak, aby byly pro všechny účastníky zadávacího řízení stejné a jejich nabídky vzájemně porovnatelné. Následně pak budeme účastníky vybízet k finálnímu podání nabídek, které budou poté vyhodnoceny,“ vysvětluje Jiří Bláha, investiční náměstek primátora.

Konečné hodnocení nabídek bude posuzováno podle více kritérií. Celková nabídnutá cena bude mít váhu 40 procent, funkčnost stadionu 25 procent a architektonický návrh 20 procent. Kritéria zkušenosti hlavního projektanta manažera projektu a hlavního stavbyvedoucího budou mít po pěti procentech. Vybraná firma stadion postaví metodou design and build. Nezačne hned se stavbou, ale nejprve upraví hotový projekt tak, aby se stavba vešla do stanoveného rozpočtu a zároveň splňovala podmínky, které schválilo zastupitelstvo a ze kterých město nemůže ustoupit. Stadion musí splňovat parametry pro kategorii UEFA 4 pro mezinárodní utkání a pro udělení licence naší nejvyšší fotbalové soutěže, bude mít kapacitu nejméně 8000 zastřešených míst a zároveň umožní jiné využití než pouze pro fotbalová utkání. Stožáry osvětlení budou mít pro Hradec typický tvar lízátek. Maximální nabídková cena v soutěži je pak 573 milionů korun bez DPH.

Nová fotbalová aréna by v Hradci Králové měla stát do dvou let od podpisu smlouvy s vysoutěženým zhotovitelem. „Nyní, když se nám podařilo schválit vypsání výběrového řízení, máme zase větší šanci na to získat důležitou dotaci od Národní sportovní agentury ve výši až 150 milionů korun,“ doplňuje náměstkyně primátora pro oblast dotací Monika Štayrová.

Zdroj: Magistrát města Hradec Králové

Ing. Bc. Jiří Bláha

náměstek primátora statutárního města Hradec Králové
člen oblastní rady ODS Hradec Králové
člen rozhodčí komise ODS
člen rozhodčí komise ODS