20. srpna 2020

Senátoři ODS: Podpoříme volební zákon, o školství chceme diskutovat

(www.ods.cz) Stanovisko senátorského klubu ODS k vybraným senátním tiskům projednávaným na dnešní schůzi horní komory.

„Jsme rozhodně připraveni schválit novelu volebního zákona, na kterém je politická shoda, a který vychází z iniciativy opozičních stran, a to i přes to, že ne všechno je v něm dobře připraveno. Úplně nerozumím například tomu, proč se zákon vztahuje jen na covid a ne na další infekční nemoci. Osobně vidím cestu v přípravě komplexní novely volebního zákona,“ říká předseda senátorského klubu ODS Martin Červíček

„Ke školskému zákonu máme tři hlavní výhrady. Způsob projednávání – už před měsíci bylo jasné, že covid tu bude i na podzim, ministerstvo mělo distanční výuku řešit mnohem dřív. Chybí nám také vyjádření MPSV k ošetřovnému. Chceme vědět, jak se bude řešit situace, když budou děti v karanténě delší dobu než 9 dnů, kdy mají podle současné legislativy rodiče nárok na státní příspěvek. A konečně nesouhlasíme také s pravomocí ministerstva školství měnit pravidla pro přijímací zkoušky a maturity, bez schválení parlamentem. Od ministra Plagy musíme nejprve dostat odpovědi, až potom lze uvažovat o podpoře návrhu,“ říká senátor Jan Tecl

„Chci se zastavit u sdělení EU k rovnosti žen a mužů. Evropská komise přináší řadu doporučení a direktiv, mimo jiné vyzývá například k přijetí Istanbulské úmluvy, se kterým zásadně nesouhlasím, protože jsem přesvědčena, že její kritéria plníme. Proto jsem navrhla usnesení, které podporuje dosahování rovnosti mužů a žen a odsuzuje násilí a násilí na ženách, požaduje ale zároveň od vlády odpovědi na následující otázky: proč máme přijímat Istanbulskou úmluvu, pokud plníme veškerá oaptření v ní obsažená? Pokud některá neplníme, která to jsou? Chci také zavázat vládu, aby nám dodala úplný přehled rozporů úmluvy se zákony a ústavním pořádkem ČR, úplný přehled nezbytných zákonných a dalších opatření, která si ratifikace úmluvy vyžádá, úplný přehled genderů dle definice vycházející z úmluvy a závěrem o to, aby předložila Senátu podrobnou analýzu právních, politických ekonomických a sociálních dopadů na ČR, pokud by úmluvu neratifikovala,“ říká senátorka Jitka Chalánková

„Máme na programu vyhodnocení pandemie koronaviru a opatření pro další období. Chceme vyhodnotit dříve přijatá opatření, v oblasti podpory podnikatelů bylo vyplaceno necelých deset procent ze slibované podpory, a to především kvůli tomu, že programy jsou administrativně náročné a vyhodnocování žádostí trvá dlouho. Chceme proto přinést návrhy na jejich vylepšení tak, aby podnikatelům skutečně pomohly. Chceme se ale zaměřit i na budoucí opatření, aby nedocházelo např. ke stejným zmatkům s rouškami, které zažíváme tento týden,“ říká místopředseda senátorského klubu ODS Zdeněk Nytra