ODS: Kompenzační bonus není dostatečný, budeme znovu žádat o zvýšení finanční podpory
29. dubna 2020

ODS: Kompenzační bonus není dostatečný, budeme znovu žádat o zvýšení finanční podpory

(www.ods.cz ) ​​​​​​​Senátoři ODS budou opět žádat o zvýšení finanční podpory kompenzačního bonusu na 700 Kč v květnu a 900 Kč v červnu. Zároveň budou chtít rozšířit „Pětadvacítku“ tak, aby nediskriminovala žádnou skupinu osob. Systém výše plateb pojistného u státních pojištěnců považují za nepředvídatelný a navrhují změnu, aby se výše vyměřovacího základnu provázala na průměrnou mzdu. Dále senátorský klub ODS připravil doprovodné usnesení, které vyzývá vládu, aby systémově přehodnotila stávající stav kompetencí mezi městskou a státní policií.

„Po čtrnácti dnech budeme opět projednávat tzv. kompenzační bonus, ke kterému budeme podávat dva pozměňovací návrhy. Shodli jsme se, že rozšíření, které navrhuje vláda, pochopitelně vítáme, ale domníváme se, že není dostatečné. Rádi bychom doplnili dvě věci – 1. v květnu zvednout částku na 700 korun, v červnu na 900 korun. Má to své opodstatnění, jelikož OSVČ se dostávají stále do tíživější situace a tato pomoc by měla kompenzovat opatření, 2. doplnění v podpoře tzv. ‚Pětadvacítka‘, jelikož v tuto chvíli na podporu nedosáhnou osoby, které mají dohodu o provedení práce v rozmezí od 3 000 do 10 000 korun. Objevila se však výjimka, která umožňuje čerpání podpory osobám, které zároveň mají dohodu o provedení práce nebo činnosti na pedagogické účely. Bude nás zajímat, proč je zvýhodněná tato kategorie a ostatní kategorie činností to diskriminuje.

Dále se chci věnovat nájmům bytů a komerčních prostor. Je připravena ústavní žaloba na zákony, které minulý týden přehlasovala Poslanecká sněmovna. My se k žalobě připojíme a zároveň jsme připravili druhou ústavní žalobu, kterou se budeme domáhat zrušení nařízení vlády, které zastropovalo nájmy. Toto zastropování nájmů považujeme za neústavní, navíc zásadním problémem je fakt, že by toto mělo platit do doby trvání jakýchkoliv opatření v souvislosti s koronavirem, nevztahuje se to pouze na nouzový stav. Krátkodobé zastropování, např. do konce roku, by problém nebyl, ostatně mnoho obcí i soukromých pronajímatelů bytů již ke zmrazení nájmů přistoupilo. Navíc toto nařízení přichází v době, kdy se na trhu objevila nová, podstatně rozšířená nabídka bytů k dlouhodobému pronájmu (jen v Praze stoupla o 71,8 %!) a cena těchto pronájmů rovněž klesá, proto ho považujeme navíc za zbytečné a nepotřebné, které navíc může způsobit zkrácení nových nájemních smluv a snížení investic do bytových portfolií. Již na začátku schůze mám podpisy od 24 senátorů, takže určitě tuto žalobu podáme,“ uvedl místopředseda senátorského klubu ODS Zdeněk Nytra.

„Vláda platí státním pojištěncům částky, které uzná za vhodné a které jsou dlouhodobě nižší než například minimální odvod pojistného, který musí platit osoby samostatně výdělečně činné. Stávající systém výše plateb je fakticky nepředvídatelný a závisí na politických rozhodnutích. To by se mělo změnit. Za nejlepší řešení považuji provázat výši vyměřovacího základu na průměrnou mzdu,“ sdělil senátor ODS Vladislav Vilímec s tím, že ODS je připravena vést diskuzi ohledně výše parametrů. „My navrhujeme vycházet z 50 procent průměrné mzdy, ale jsme připraveni o tom vést diskuzi.“

„Z pěti zákonů, které byly předloženy Senátu ve stavu legislativní nouze, jsme připraveni jako ODS čtyři z nich schválit. Budeme chtít ale zásadně diskutovat o kompenzačním bonusu pro OSVČ. Senátoři ODS byli první, kteří upozorňovali, že kompenzační bonus v této výši je nedostatečný a nemůže trvat jen do dubna.

Co se týče plateb za státní pojištěnce, jako klub jsme se domluvili, že budeme požadovat veřejné slyšení, kam pozveme ministra zdravotnictví a ministryni financí a budeme usilovat, aby se tímto vláda systémově zaobírala.

Předpokládáme také velkou debatu k zákonu o rozšíření pravomocí obecní policie. Jsme přesvědčeni, že skoro dvě desítky novelizací tohoto zákona nesvědčí o systémovosti ve vztahu k obecním a městským policiím. V průběhu několika let se tento zákon novelizacemi posunul do úplně jiného rozsahu a velmi často dochází k propojování kompetencí mezi městskými a státními policiemi. Umím si představit, že tomu tak může být i do budoucna, ale nemůže docházet k neustálému přidávání různých kompetencí, aniž by se někdo systémově zamyslel nad tím, jakou kompetenci má při zajištění bezpečnosti stát, jakou kompetenci by měly mít obce a města a díky tomu jednoznačně sdělit a novelizovat zákony například o policii České republiky, ale i obecní policii. Budeme na to upozorňovat v diskuzi a zároveň jsme připravili doprovodné usnesení, které bude vyzývat vládu, aby systémově přehodnotila stávající stav zajištění bezpečnosti v České republice a kompetencí bezpečnostního prostředí. Jakákoliv další novelizace, která se týká například obecní policie, už musí vycházet z jasně nastavené koncepce, kterou odborná veřejnost dlouhodobě požaduje,“ konstatoval předseda senátorského klubu ODS Martin Červíček.