Předložili jsme senátní návrh ke změně zákona o státním zastupitelství přehrát
27. srpna 2019

Martin Červíček: Předložili jsme senátní návrh ke změně zákona o státním zastupitelství

Zejména v těchto dnech, kdy si připomínáme více jak 50 leté výročí ztráty svobody, nezávislosti justice a nastolení jednostranné ideologie, následně trvající 20 let, považuji aktuálně projednávanou novelu zákona o státním zastupitelství za nesmírně důležitou.

V minulém týdnu jsme po řadě odborných diskusí v Ústavně-právním výboru Senátu PČR projednali a předložili senátní návrh ke změně tohoto zákona. Přestože se tento návrh v některých bodech téměř shoduje s návrhy předkládanými např. vládou nebo Sněmovnou PČR, obsahuje tento některá zásadní upřesnění. Přechodné období pro vedoucí státní zástupce s výjimkou nejvyššího státního zástupce, kterému místo přechodného období byl navržen vznik desetiletého mandátu. Ten by s ohledem na nejvyšší kompetence zajistil největší stabilitu a tím i nezávislost při předpokládané obměně ostatních vedoucích míst ve struktuře státního zastupitelství. Bohužel, jak zaznělo včera z úst nejvyššího státního zástupce, který po posledním jednání s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou není přesvědčen o tom, že jeho připomínky k novele tohoto zákona (mimo jiné do značné míry korespondují s návrhem vzešlým ze Senátu PČR), nebyly v návrhu, který chce ministryně předložit již vládě, zohledněny. Uvědomíme-li si, že návrh, tak jak je nyní připraven, by v případě, že by byl schválen, znamenal mimo jiné za jistých okolností možnost ovlivnění výběru obsazení 3 pozic z 5 ve výběrové komisi při výběru vedoucích státních zástupců ze strany ministra spravedlnosti, lze jen těžko pochybovat o přímém/nepřímém tlaku a zároveň o skutečně nezávislosti naší justice. Rád bych věřil tomu, že ministryně spravedlnosti ještě před předložením tohoto návrhu vládě, přistoupí znovu na skutečnou odbornou diskusi nad připomínkami a zodpoví relevantně dotazy, které vzbuzují více než pochybnosti.

Video k příspěvku

brig. gen. v.v. Mgr. Martin Červíček

brig. gen. v.v. Mgr. Martin Červíček

senátor
místopředseda senátorského klubu ODS
expert ODS pro bezpečnost
člen výkonné rady ODS
náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

Více o autorovi