Tendr na veřejnou autobusovou dopravu v Královéhradeckém kraji byl vypsán.
31. října 2018

Martin Červíček: Tendr na veřejnou autobusovou dopravu v Královéhradeckém kraji byl vypsán.

V průběhu posledního roku a půl, jsem často zmiňoval jednání související s prověřením všech důležitých skutečností, připomínek i námětů, jež bude třeba zohlednit v připravované zadávací dokumentaci pro vypsání tendru na dodavatele veřejné autobusové dopravy v našem kraji pro léta 2020 – 2030.

Nebylo to jednoduché a opravdu jsme mnohokrát „měřili“, než jsme se rozhodli „řezat“ – respektive projednat finální znění zadávací dokumentace na Radě kraje a tendr zahájit.. Dnes jsme s nejdůležitějšími parametry soutěže seznámili také novináře – cílem je zejména zkvalitnění poskytovaných služeb. Zadání obsahuje požadavky na maximální stáří autobusů, minimální počet nízkopodlažních vozidel, jejich vnitřní teplotu a čistotu, lepší informační servis ve vozech i na zastávkách, připojení k wi-fi v autobuse nebo požadavky na odbavení cestujících i pomocí bankovních karet. Vzhledem k svému rozsahu je zakázka rozdělena do osmi dílčích částí, jimiž jsou Broumovsko, Náchodsko, Novoměstsko, Rychnovsko, Trutnovsko, Královédvorsko, Hradecko a Jičínsko. Nejvýše přípustná cena zakázky je 7 716 milionů korun bez DPH při maximálním navýšení výkonu o 20 procent, tedy při 22 083 695 kilometrech. Zakázka počítá s nasazením 248 autobusů. Nabídky je možné podávat do 16. 1. do 14 hodin. Hodnoceny budou podle ekonomické výhodnosti, tedy poměru kvality a ceny. Věřím, že zkvalitněním služeb v rámci veřejné dopravy docílíme vyššího zájmu a využití tohoto způsobu dopravy, a snížíme alespoň trochu objem osobní automobilové dopravy na našich silnicích.

 

brig. gen. v.v. Mgr. Martin Červíček

brig. gen. v.v. Mgr. Martin Červíček

senátor za Náchodsko, okrsek 47
expert ODS pro bezpečnost
člen výkonné rady ODS
náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje
předseda oblastního sdružení ODS Náchod

Více o autorovi