Bude ministr vnitra jen mlčky přihlížet zásadním problémům?
19. prosince 2017

Martin Červíček: Bude ministr vnitra jen mlčky přihlížet zásadním problémům?

(ECHO24.cz ) Ministr vnitra Metnar po zhruba „dvoutýdenní přípravě“ na svoji misi a úvodní poradě na ministerstvu prohlásil, že má důvěru v policejního prezidenta, přestože s ním „mluvil zatím jen okrajově“. Chci věřit, že v budoucnu – aby nalezl odpovědi, v jakém stavu se opravdu nachází naše policie – bude s jejím vedením i odbornou veřejností mluvit nejen okrajově.


Potom se snad bude moci opravdu věcně a věrohodně vyjadřovat k důvěře vůči vedení policie a ke změnám v jejím řízení. Často se mluví o financování a dovybavení policie. Ale zlepšila se vybavenost policie?! Mají například všichni policisté zasahující na ulici ochranné balistické pomůcky? Jak dlouho probíhá tolikrát prezentované přestrojení policistů?! Nejsem si jistý, že pan ministr zná odpovědi na podobné otázky a už vůbec jsem nezaznamenal, zda si vzpomněl na problémy s neřešenou administrativní zatížeností policie nebo s dlouhodobou neschopností bezpečnostního sboru sjednotit neuvěřitelně různorodou informační podporu.
 
Ministr již nemůže jen přihlížet k obecným proklamacím šéfa policie, a tolerovat více jak 3 roky trvající neschopnost vedení policie doplnit policejní sbor a udržet zkušené policisty. Ale hlavně se nesmí spokojit jen s plošným přidáváním peněz policii. Musí modifikovat systém finančního ohodnocení policistů, zejména v tarifních třídách na nejnižších policejních pozicích. Loňskou reorganizaci tzv. elitních útvarů zná současný ministr po pár dnech ve funkci jen z medií.
 
O další sporné a doposud pouze avizované reorganizaci specializovaných složek, spočívající ve sloučení tzv. krajských „sledek“ pod Policejní prezidium, kdy může dojít k „určitému ohrožení citlivých informací“, zřejmě vůbec nemá tušení, a bude tedy asi odvážné očekávat i jeho kontrolu při naplňování schválené Koncepce rozvoje policie do roku 2022.
 
Nenastal čas, pane ministře začít kontrolovat policii, zda postupuje ve svém rozvoji podle deklarovaných strategických materiálů a umí důvěryhodně vysvětlit své dosavadní kroky, místo vyjadřování pochybností k prošetřování kauzy Čapí hnízdo?! Nebo se jen spokojíte s povrchním sdělením, že máte důvěru v policejního prezidenta a jeho příslib zefektivnění řízení policie na všech úrovních, a přitom budete mlčky přihlížet uvedeným zásadním problémům a nezodpovězeným otázkám?
 
Martin Červíček

Martin Červíček

expert ODS pro bezpečnost
náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje
předseda oblastního sdružení ODS Náchod

Více o autorovi