Ing. Karel Jakobec

krajský radní
místostarosta města
předseda oblastního sdružení

Rokycanova 1929
356 01  Sokolov

Životopis

Karel Jakobec se narodil v roce 1964 v Sokolově, ve kterém stále bydlí. Vystudoval gymnázium a Vysokou školu báňskou v Ostravě. Po vojenské službě nastoupil na důl Pohraniční stráž, kde postupně prošel celou řadou funkcí, a před nástupem do pozice místostarosty v Sokolově pracoval jako vedoucí výroby na divizi Družba.

Místostarostou Sokolova byl v letech 1994 až 2000. V témže roce se stal starostou. V pozici starosty pracoval pro město Sokolov deset let do roku 2010. V současné době zastává funkci místostarosty. Již od roku 2000 je nepřetržitě také zastupitelem Karlovarského kraje.

Karel Jakobec je podruhé ženatý. Z prvního manželství má dceru Elišku, která studuje VŠE v Praze, z druhého čtyřletého syna Karla. Mezi jeho zájmy patří mineralogie, montanistika, hudba a četba.