Rozdělování dotací do zemědělství nekritizuje jen EU, ale i NKÚ

12. června 2019
Rozdělování dotací do zemědělství nekritizuje jen EU, ale i NKÚ

(www.ods.cz) Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dnes projednával výroční zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2018. NKÚ v ní pojmenoval nejvážnější současné problémy České republiky - sestavování deficitního rozpočtu v období hospodářského růstu, nízkou výkonnost veřejného sektoru a nedostatky v dalších konkrétních oblastech.

„Zpráva NKÚ kritizuje rozdělování dotací v zemědělství, které místo deklarované podpory malým a středním podnikům nahrává velkým podnikům. Mezi nimi samozřejmě figurují i firmy spojené s premiérem. Vedle evropských auditorů tedy rozdělování dotací do zemědělství kritizuje i náš vlastní Nejvyšší kontrolní úřad. Je evidentní, že to není v pořádku. Celý systém je nefunkční a deformovaný. Pomáhá těm, kteří to nepotřebují, a skutečný cíl podpory zanedbává. Předseda vlády by měl reagovat nejen na zprávy evropských auditorů, ale i na věcnou kritiku Nejvyššího kontrolního úřadu. S výmluvami a osočováním všech kolem nevystačí,“ říká poslanec a člen kontrolního výboru Martin Kupka.

Dotace plynoucí do zemědělství z Programu rozvoje venkova by měly posílit výzkum, technologický rozvoj a inovace v zemědělství a napomoci malým a středním podnikům. Z celkové alokace ve výši 3,8 mld. Kč ale Ministerstvo zemědělství ČR vyčlenilo více než 2,8 mld. Kč (tj. 74 %) pouze na jednu konkrétní oblast podporující vývoj při zpracování zemědělských produktů a nastavilo pravidla tak, že většinu schválených žadatelů tvořily velké potravinářské firmy. Ty pak dotace místo do vývoje a inovací vynakládaly na pořízení strojů, technologií a na stavební úpravy.

Úřad vnímá jako zásadní problém ČR výkonnost veřejného sektoru, která výrazně zaostává v mezinárodním srovnání a brzdí celkovou konkurenceschopnost země. Zatímco v hodnocení konkurenceschopnosti uspěla Česká republika na 29. místě ze 140 hodnocených zemí, v případě výkonnosti veřejného sektoru skončila až na 97. místě. „Opakovaně upozorňujeme na zbytečné vládní regulace, bobtnání státu a s tím spojené byrokracie. Místo snižování administrativní zátěže stát zbytečně papírování posiluje. To jsou zásadní důvody pomalé a neefektivní veřejné správy. Budeme trvat na tom, aby vláda na zjištění NKÚ reagovala. Dokud to říkala opozice, mohl to premiér označit za politický boj. Tady jsou ale na stole smutná čísla a měřitelné ukazatele,“ zdůrazňuje místopředseda kontrolního výboru Vojtěch Munzar.

Na co ještě kontrolní úřad upozornil? Na nesystémové financování oprav a modernizace a rozvoje silnic druhé a třetí třídy a nízký vliv dotací státu na zlepšení jejich neuspokojivé kvality. Že se nedaří naplňovat strategický záměr ČR podporovat rozvoj brownfieldů na úkor výstavby a podpory průmyslových zón na zelené louce. Že se ani v oblasti zlepšování kvality ovzduší nedaří postupovat tak, jak si stát vytyčil, přestože právě do této oblasti plyne velká část finančních prostředků. Anebo že je ČR schopna dávkami na bydlení zlepšovat situaci v sociálně vyloučených lokalitách, ale není schopná bránit a řešit příčiny vzniku problémů v sociálně vyloučených lokalitách.