9. prosince 2022

Stát bude muset zajistit potřebná místa v domovech seniorů. Bez spolupráce se soukromým sektorem to ale nepůjde

(www.ods.cz) Počet seniorů, kteří budou ve stáří poptávat pobytové sociální služby, bude v důsledku demografických změn narůstat, a proto bude nezbytné zajistit včas dostatek kapacit v domovech seniorů nebo podobných zařízeních. Podle Jana Bauera, poslance ODS a člena výboru pro sociální politiku, to ale nepůjde bez účelné a systematické spolupráce státu se soukromými a neziskovými poskytovateli. Pokud stát nezareaguje včas a dostatečnými kroky, bude v sociální sféře do několika desetiletí hrozit obdobný kolaps, jako by v případě jeho nečinnosti nastal v penzích.

Právě téma budoucí spolupráce mezi veřejným a nestátním sektorem, bylo předmětem včerejšího kulatého stolu uspořádaného pod záštitou Jana Bauera na půdě Poslanecké sněmovny. Zúčastnili se ho vedle náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Zdislavy Odstrčilové také zástupci Unie zaměstnavatelských svazů a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, IDEA při CERGE – EI, ředitelé domovů seniorů, zástupci samosprávy i pojišťoven.

„Soukromá zařízení pokrývají rostoucí poptávku po místech v domovech seniorů už dnes. Je proto na místě vést otevřenou debatu o tom, jak má jejich spolupráce se státem a samosprávou do budoucna vypadat. Naléhavé demografické situaci nemůže žádná vláda, ať už pravicová nebo levicová, čelit izolovaně. Bude třeba hledat cesty, jak vznik nových domovů zainvestovat a jak do systému dostat další finanční zdroje nad rámec příspěvku na péči a dotací k jejich potřebnému rozvoji,“ popisuje naléhavost problému poslanec a člen sněmovního výboru pro sociální politiku Jan Bauer. Podle něj musí stát bezpodmínečně chránit ty nejslabší. Současně by měl ale umět lépe reagovat na fakt, že řada seniorů stojí o to, aby mohli své vlastní prostředky, ušetřené během období ekonomicky aktivního života, utratit za kvalitní služby ve stáří. Kvůli silně regulovanému prostředí to ale leckdy není možné.

„Během kulatého stolu zaznělo od zástupců domovů seniorů, samosprávy i pojišťoven mnoho konkrétních podnětů, jak lépe nastavit a posílit financování potřebných pobytových služeb a jejich další rozvoj. Zásadní je rovný a spravedlivý přístup státu k jejich poskytovatelům bez ohledu na to, kdo je zřizuje. Není důležité, pod jakou hlavičkou konkrétní zařízení funguje, ale jaké a jak kvalitní služby v nich naši senioři dostávají,“ říká Jan Bauer.

Mezi vystupujícími rezonovaly návrhy, aby se do budoucna zvážilo zohlednění majetku při stanovení výše úhrady za poskytované služby a aby se do úhrad péče ve větší míře zapojila také širší rodina, podobně, jako je to obvyklé ve zbytku Evropy. Podle poslance Bauera se vláda nevyhne ani koncepčnější úpravě současného příspěvku na péči. Mozaiku opatření, která pomohou udržet finanční stabilitu sektoru sociálních služeb, doplňuje ještě soukromé pojištění na stáří.

„Vítám ujištění zástupců ministerstva práce a sociálních věcí, že se budou podněty z velmi věcné a přínosné debaty zabývat. Věřím, že mnoho z nich se může promítnout i do chystaných změn ve financování a fungování sociálních služeb, které z pohledu klientů zvýší jejich dostupnost i kvalitu,“ uzavírá Jan Bauer.

Ing. Jan Bauer

poslanec PČR
zastupitel
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení