Miloslav Černý

zastupitel obce
předseda místního sdružení
pověřený pokladník

Životopis

Narodil jsem se 29. června 1956 v Novém Městě na Moravě. Mládí jsem prožil na samotě Branty, která patří k obci Malá Losenice. Po absolvování zemědělské školy v Bystřici nad Pernštejnem jsem pracoval v zemědělství a až po roce 1989 jsem zastával pozici vedoucího zemědělského střediska. V roce 1994 jsem byl zvolen do rady obce Velká Losenice a následně za čtyři roky v roce 1998, starostou obce a tuto pozici zastávám dodnes.

Jsem ženatý, mám jednoho syna, dvě dcery a sedum vnoučat.

Mám rád přírodu, práci v lese, dobré lidi kolem sebe a horskou turistiku.

Od roku 1994 jsem členem Občanské demokratické strany, kde jsem zastával pozici člena republikového KRKu a dále člena Oblastní rady.

Proč kandiduji

Kraj Vysočina je podle mého názoru úžasným místem pro turistiku a měla by se věnovat větší pozornost životnímu prostředí a zemědělské činnosti s ohledem na trvalou udržitelnost půdního fondu. Chtěl bych se v zastupitelstvu, případně v komisích nebo výborech Kraje Vysočina věnovat právě této problematice.