Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Jan Mokříš

předseda oblastního sdružení

Miroslav Skalník

místopředseda oblastního sdružení

Miloslav Černý

člen oblastní rady

Ilona Kalová

členka oblastní rady

Jaroslav Ptáček

člen oblastní rady

Ivo Rohovský

člen oblastní rady

Tomáš Sedláček

člen oblastní rady

Petr Staněk

člen oblastní rady