Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Jan Mokříš

předseda oblastního sdružení

Miroslav Skalník

1. místopředseda oblastního sdružení

Jaroslav Ptáček

místopředseda oblastního sdružení

Vít Filipenský

člen oblastní rady

Tomáš Hrabálek

člen oblastní rady

Ilona Kalová

členka oblastní rady

Pavel Kubický

člen oblastní rady

Zdeňka Peterková

členka oblastní rady

Petr Velička

člen oblastní rady