Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Miroslav Skalník

předseda oblastního sdružení

Jan Mokříš

1. místopředseda oblastního sdružení

Tomáš Hrabálek

místopředseda oblastního sdružení

Vít Filipenský

člen oblastní rady

Ilona Kalová

členka oblastní rady

Stanislav Nováček

člen oblastní rady

Zdeňka Peterková

členka oblastní rady

Ladislav Vojtěch

člen oblastní rady

Jaromír Vyboštok

člen oblastní rady