ČSSD a KSČM se brání kontrole činnosti kraje v dopravě
3. dubna 2013

ČSSD a KSČM se brání kontrole činnosti kraje v dopravě

Socialisté a komunisté mohou bez omezení rozhodovat o tom, jakými podněty směrem k činnosti socialistické krajské rady se kontrolní výbor bude zabývat a jakými ne.

Politické kluby krajské koalice ČSSD+KSČM v hlasování odmítly pověřit kontrolní výbor zastupitelstva kontrolou okolností stavby kruhového objezdu v Bransouzích a kontrolou postupu při odstraňování pochybení, které byly zjištěny v rámci veřejnosprávní kontroly v Krajské správě a údržbě silnic v roce 2012. Zabránily tak veřejnému vysvětlení pochybností, které v případě obou věcí vznikají.

Zastupitelský klub ODS považuje postup zastupitelstva, resp.  jeho členů za ČSSD a KSČM,  za skandální.  Kontrolní výbor zastupitelstva je jedním z důležitých orgánů samosprávy a tímto bezprecedentním rozhodnutím koalice ČSSD+KSČM je jeho činnost paralyzována.

Podnět kontrolnímu výboru zastupitelstva ke kontrole obou akcí podal písemně předseda klubu zastupitelů ODS Ota Benc. Kontrolní výbor, v němž má koalice ČSSD+KSČM většinu, přenechal rozhodnutí o tomto podnětu zastupitelstvu, a to hlasy socialistů a komunistů odmítlo obě akce nechat výborem projednat. V praxi to znamená, že socialisté a komunisté mohou bez omezení rozhodovat o tom, jakými podněty směrem k činnosti socialistické krajské rady se kontrolní výbor bude zabývat a jakými ne.

Bližší informace:

Mgr. Ota Benc
předseda klubu zastupitelů ODS 
telefon: +420 774 115 270
e-mail: ota.benc@centrum.cz