Veřejná doprava Vysočiny
2. května 2017

Miloš Vystrčil: Veřejná doprava Vysočiny

(www.vystrcil.cz ) Kraj Vysočina má největší hustotu obcí ze všech krajů a co se týká délky silnic, je v přepočtu na jednoho obyvatele také na jednom z prvních míst.

I proto je nákladné a složité zajistit pro pokud možno všechny obyvatele Vysočiny kvalitní dopravní dostupnost. Zároveň je jasné, že pro život zejména v menších obcích je fungování kvalitní hromadné dopravy zásadně důležité. Kraj Vysočina si to uvědomuje a vynakládá na zajištění veřejné dopravy ročně zhruba 600 milionů korun.

S rozvojem informačních technologií se Kraj Vysočina nyní snaží opět vrátit k pokusu připravit projekt většího propojení veřejné drážní (vlakové) a veřejné silniční (autobusové) krajské a veřejné městské dopravy.

Již dnes je jasné, že pokud má propojení všech druhů veřejné dopravy přinést kvalitnější dopravní obslužnost občanům Vysočiny, zvýší se roční náklady na její fungování o desítky milionů korun. Domnívám se, že je potřeba si to již při přípravě projektu „Veřejná doprava Vysočiny“ uvědomit.

Zároveň je také potřeba mít na paměti, že nutnou podmínkou pro případnou úspěšnou realizaci propojení všech druhů veřejné dopravy na Vysočině jsou podrobné, často i opakované konzultace se zástupci měst a obcí a jejich důsledné a pečlivé vyhodnocení.

Miloš Vystrčil

Miloš Vystrčil

zastupitel Kraje Vysočina
senátor

Více o autorovi