Česko-rakouská spolupráce
29. dubna 2016

Jana Fischerová: Česko-rakouská spolupráce

Dne 4. dubna 2016 jsem se zúčastnila ve Slavonicích mezinárodní konference na téma Rozvoj vztahů mezi Českou a Rakouskou republikou.

Organizátorem této akce byl Senát ČR. Došlo tak historicky k prvnímu setkání v širokém zastoupení : velvyslanců obou zemí, předsedů senátů, poslanců, hejtmanů (Běhounek, Hašek, Zimola), starostů obcí a měst z příhraničních oblastí. Kraj Vysočina má již od roku 2002 partnerskou spolupráci s Dolním Rakouskem , bývá uváděn jako velmi dobrý příklad v rámci přeshraniční spolupráce. Ze svého pohledu vysoce hodnotím každoroční setkávání mladých lidí z obou zemí pod názvem Mladá univerzita. Letos bude probíhat již osmý ročník.

Příhraniční spolupráce mezi některými obcemi obou zemí již nyní probíhá,ale mohla by se zintenzivnit. Jako jeden z cílů bylo vylepšení a dokončení dopravního propojení , infrastruktury. To vytváří základ pro jakoukoliv spolupráci. V rámci celé České republiky již nyní má vzájemnou spolupráci mezi ČR a Rakouskem asi 50 měst a obcí. Třebaže Kraj Vysočina nemá ani 1m společné hranice s Rakouskem, přesto spolupráce '' se sousedy'' se rozvíjí. Ještě bych si přála, aby se rozšířil počet škol, které mezi sebou spolupracují a studenti se navštěvují.

Mít dobré vztahy se sousedy bývá vždy dobré Mrkající.

Text byl napsán a publikován v dubnovém čísle Novin Kraje Vysočina.

Celý výtisk je k dispozici na adrese: 
http://extranet.kr-vysocina.cz/download/pdf/noviny/noviny-04-16.pdf

Ing. Jana Fischerová, CSc.

Ing. Jana Fischerová, CSc.

krajská zastupitelka a poslankyně PČR

Více o autorovi