Vysočina evropské peníze čerpat umí
26. března 2016

Miloš Vystrčil: Vysočina evropské peníze čerpat umí

Úplně na úvod musím napsat, že větší část těch evropských peněz jsou vlastně naše peníze, které my nejprve do Evropy pošleme, abychom je potom na základě stanovených pravidel mohli nazpět čerpat. Pravdou ale také je, že v letech 2007 až 2013 jsme do Evropského rozpočtu přispívali menší částkou peněz, než čerpáme.

To, co může být pro náš Kraj Vysočina potěšující, je skutečnost, že v rámci té části peněz, která byla na čerpání přidělena společně Jihomoravskému kraji a Kraji Vysočina a čerpá se v rámci společného Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP JV) si vedeme velmi dobře.

V poslední pravidelné informaci pro vládu ČR, která zahrnuje hodnocení čerpání evropských peněz do konce roku 2015 je ROP JV zařazen do skupiny operačních programů s nízkým rizikem. Vše totiž nasvědčuje tomu, že by se mělo podařit 720 miliónů Euro (cca 18 miliard korun) poskytnutých našim krajům v letech 2007 až 2013 ve stanovených časových lhůtách bezezbytku vyčerpat. Současnou situaci popisuje výš uvedený graf - Stav čerpání k 6. 1. 2016 v miliónech Euro (viz příloha).

Považuji to za úspěch, neboť se vůbec nejedná o samozřejmost. Osobně se domnívám, že jedním z hlavních důvodů, že se všechny poskytnuté evropské prostředky podaří využít je kromě erudice žadatelů a administrátorů i předvídatelné a stabilní prostředí, které se nám pro čerpání evropských peněz v Kraji Vysočina dlouhodobě podařilo bez ohledu na stranickou příslušnost a zájmy vytvořit. 

Text byl napsán a publikován v březnovém čísle Novin Kraje Vysočina.

Celý výtisk je k dispozici na adrese: 
http://extranet.kr-vysocina.cz/download/pdf/noviny/noviny-03-16.pdf

RNDr. Miloš Vystrčil

RNDr. Miloš Vystrčil

krajský zastupitel a senátor

Více o autorovi