PhDr. Petr Sokol, Ph.D.

předseda oblastního sdružení
1. místopředseda regionálního sdružení
člen místního sdružení

Životopis

 

PhDr. Petr Sokol, Ph.D. je vysokoškolský učitel, politický geograf a novinář. Narodil se v roce 1974. Po absolvování gymnázia vystudoval obor politologie a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde následně získal také titul doktora (PhDr.). V roce 2015 obhájil na Univerzitě Karlově dizertační práci a obdržel také tzv. velký doktorát – titul Ph.D.

Od dokončení studia do současnosti přednášel na několika vysokých školách. Jeho vysokoškolské přednášky se zabývají zejména problematikou voleb, politického systému, politické geografie a fungováním Evropské unie. Společně s bývalým rektorem Masarykovy univerzity a pozdějším ministrem školství Petrem Fialou napsal odbornou knihu o evropských politických stranách. Jako externí komentátor pravidelně píše do časopisu Reflex, ale jeho texty a komentáře vychází i v řadě dalších médií.

Jako volební pozorovatel působil například v Somálsku nebo v Arménii. Už jako student pracoval ve vedení jedné z výrazných celoevropských studentských organizací (Evropští demokratičtí studenti – European Democrat Students). Mezinárodní zkušenosti získával rovněž během práce v Evropském parlamentu, kde dříve působil mimo jiné i jako vedoucí kanceláře poslankyně z Prostějovska Niny Škottové. Byl odborným poradcem dvou ministrů (vnitra a spravedlnosti) i místopředsedy Poslanecké sněmovny. Mluví, píše i přednáší v angličtině, ale ovládá i němčinu a ruštinu. Má také pasivní znalost polštiny a chorvatštiny.

Své odborné znalosti dokázal prodat i v případě vedení několika volebních kampaní. V roce 2016 byl společně se dvěma kolegy oceněn v anketě o nejlepší volební kampaň „Zlatý lístek“, když odborná porota vybrala jimi navrženou kampaň „Plzeň je jiná.“ Stál také u zrodu kampaně za prosazení 17. listopadu státním svátkem. Jako odborný konzultant se zapojil do několika volebních reforem, včetně přípravy návrhu nového volebního systému v roce 2021.

Je členem České společnosti pro politické vědy a České vexilologické společnosti. Patří k zakladatelům olomouckého vexilologického centra.

Působí rovněž jako člen představenstva společnosti Nemocnice Olomouckého kraje.

S manželkou Miladou, která je náměstkyní primátora a vede prostějovský Okrašlovací spolek, žijí v Prostějově a vychovávají společně tři děti.