Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Petr Sokol

předseda oblastního sdružení

Tomáš Blumenstein

1. místopředseda oblastního sdružení

Mojmír Sokol

místopředseda oblastního sdružení

Miloslav Dvorský

člen oblastní rady

Dagmar Nováková

členka oblastní rady

Vilém Novotný

člen oblastní rady

Martina Radkovičová

členka oblastní rady

Jindřiška Šafranová

členka oblastní rady

Vlastimil Uchytil

člen oblastní rady

David Vančík

člen oblastní rady

Kamil Zápeca

člen oblastní rady