Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Petr Sokol

předseda oblastního sdružení

Tomáš Blumenstein

1. místopředseda oblastního sdružení

Vilém Novotný

místopředseda oblastního sdružení

Miloslav Dvorský

člen oblastní rady

Tomáš Lázna

člen oblastní rady

Zdeněk Mlčoch

člen oblastní rady

Dagmar Nováková

členka oblastní rady

Michal Pavlát

člen oblastní rady

Martina Radkovičová

členka oblastní rady

Milada Sokolová

členka oblastní rady

Kamil Zápeca

člen oblastní rady