Ing. Daniel Rektořík, MPA

Povolání: akademický koordinátor
*1978

Politická příslušnost: KDU-ČSL